31.01.2024

AI Ekspres. Podróż do przyszłości edukacji — cykl szkoleń

grafika promująca wydarzenie

Aby nadążyć za dynamicznymi zmianami w edukacji i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w nauczaniu Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza dyrektorów, nauczycieli i wychowawców do udziału w cyklu szkoleniowym “AI Ekspres. Podróż do przyszłości edukacji”. Poznanie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję (AI) pozwoli na świadome i bezpieczne stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji, minimalizując ryzyka związane z prywatnością danych i etycznymi aspektami stosowania AI.

O cyklu szkoleniowym:

Cykl szkoleniowy jest realizowany w Ośrodkach MCDN (Ośrodek w Nowym Sączu oraz Ośrodek w Tarnowie) formie seminariów, a także jako oferta szkoleń dla zespołów nauczycieli dedykowanych dla małopolskich szkół. Program składa się z 5 modułów szkoleniowych. Więcej o treściach programowych poszczególnych modułów oraz daty realizowanych seminariów dla uczestników indywidualnych uzyskają Państwo po kliknięciu na właściwy Ośrodek:

  1. SZKOLNY BILET W STRONĘ AI – bezpieczny niezbędnik użytkownika. (Ośrodek w Nowym Sączu; Ośrodek w Tarnowie)
  2. HUMANISTYCZNY „krAIobraz” – sztuczna inteligencja na przedmiotach humanistycznych i artystycznych. (Ośrodek w Nowym Sączu; Ośrodek w Tarnowie)
  3. W JAKIM JĘZYKU MÓWI SZTUCZNA INTELIGENCJA? Narzędzia i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych. (Ośrodek w Nowym Sączu; Ośrodek w Tarnowie)
  4. SYMULACJE I EKSPERYMENTY Z AI w nauczaniu przedmiotów ścisłych. (Ośrodek w Nowym Sączu; Ośrodek w Tarnowie)
  5. PROJEKTY PRZEDMIOTOWE I MIĘDZYPRZEDMIOTOWE w pracy z uczniami młodszymi lub starszymi z wykorzystaniem AI. (Ośrodek w Nowym Sączu; Ośrodek w Tarnowie)

Moduły 1 i 5 są skierowane do wszystkich nauczycieli i wychowawców. Moduł 2 skierowany jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych, moduł 3 dla nauczycieli języków obcych, a moduł 4 dla nauczycieli przedmiotów ścisłych.

Elastyczność uczestnictwa:

Uczestnicy mają swobodę wyboru modułów, w których chcą wziąć udział. Nie jest wymagane uczestnictwo we wszystkich częściach cyklu. Ta sama zasada dotyczy szkoleń zespołowych dla szkół i placówek oświatowych.

Szkolenia dla zespołów nauczycieli:

Treści programowe dla poszczególnych modułów realizowanych w szkołach mogą być analogiczne do treści poszczególnych seminariów lub też mogą zostać zmodyfikowane zgodnie z potrzebami zamawiającej instytucji.
W przypadku zamówienia przez szkołę większej ilości szkoleń w ramach cyklu obowiązują ceny promocyjne!

Jak zamówić szkolenie dla zespołów nauczycieli?

Dyrektorzy zainteresowani cyklem szkoleniowym proszeni są o kontakt poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI, wybierając Ośrodek w Nowym Sączu lub Ośrodek w Tarnowie, które odpowiadają za realizację cyklu w całym województwie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Bubula (m.bubula@mcdn.edu.pl) – Ośrodek w Nowym Sączu

Arkadiusz Nalepka (a.nalepka@mcdn.edu.pl) – Ośrodek w Tarnowie

 

Zapraszamy do wyruszenia w inspirującą podróż po świecie AI w edukacji razem z nami!

Pobierz informacje o szkoleniach w pliku PDF

logo AI ekspres

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube