30.05.2023

Film krótkometrażowy w praktyce szkolnej – seminarium

Dzieła filmowe to idealne narzędzie dla nauczycieli, którzy chcą w mądry i wartościowy sposób urozmaicić zajęcia w szkole! Filmy krótkometrażowe są ciekawym narzędziem edukacyjnym pobudzającym potencjał twórczy i rozwijającym wyobraźnię artystyczną uczniów. Wypowiedzi filmowe angażują emocjonalnie, otwierając przy tym przestrzeń dla dodatkowych inspiracji poznawczych i wychowawczych.

Obraz filmowy doskonali kompetencje świadomego odbioru tekstu kultury. Najczęściej wykorzystywany jest w charakterze kontekstu pomocniczego lub interpretacyjnego umożliwiającego pełniejsze zrozumienie określonych zjawisk społecznych, wydarzeń historycznych czy utworów literackich.

Seminarium, na które zapraszamy nauczycieli i wychowawców szkół ponadpodstawowych, odbędzie się 14 czerwca br., w siedzibie MCDN Ośrodek w Tarnowie. Podczas zajęć zaprezentujemy możliwości wykorzystania krótkich form filmowych w pracy pedagogicznej jako punktu wyjścia do rozmowy z uczniami o wartościach, trudnych wyborach i dylematach moralnych.

Filmy krótkometrażowe wpisują się w podstawę programową nie tylko języka polskiego, ale również zajęć z wychowawcą, historii, wiedzy o społeczeństwie i WDŻ, dlatego tak istotnym jest, by poznać potrzeby uczniów, aby w kreatywny sposób wykorzystać wybrany film na zajęciach. Obowiązująca podstawa programowa umożliwia aktywne praktykowanie edukacji filmowej, a zapisy znajdujące się treściach nauczania-uczenia się wielu przedmiotów zobowiązują i zachęcają do wykorzystywania filmów w procesie kształcenia. Ułatwieniem będą zaprezentowane podczas seminarium rozwiązania metodyczne oraz konkretne propozycje filmowe.

Szczegółowe informacje wraz z możliwością zapisu: film krótkometrażowy w praktyce szkolnej.

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube