30.09.2023

Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się: ICD-11, DSM-5, ICF, nowe narzędzia, nowe perspektywy – konferencja

dwie półkule mózgu

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się: ICD-11, DSM-5, ICF, nowe narzędzia, nowe perspektywyorganizowaną w dniu w dniu 12 października br. przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W czasie konferencji prelegenci przybliżą problematykę diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się w świetle współczesnej wiedzy oraz obecnie obowiązujących formalnych systemów diagnostycznych (ICD-11, DSM-5, ICF). Specjaliści przedstawią procedury diagnozy powszechnie obowiązujące w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym oraz zapoznają uczestników z możliwościami diagnozy wynikającymi z nowych narzędzi diagnostycznych, w tym rozpoznawania uzdolnień i mocnych stron osób z dysleksją. Spróbują także rozwiązać niektóre z często pojawiających się dylematów diagnostycznych, zwłaszcza tych związanych ze współwystępowaniem różnych zaburzeń i trudności.

Program konferencji wraz z możliwością zapisów

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube