05.09.2023

Problematyka przedsiębiorczości lokalnej – konferencja

grafika promująca konferencję nt. przedsiębiorczości

Do 25 września br. trwa rejestracja uczestników 20. Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Problematyka przedsiębiorczości lokalnej” oraz 16. Zjazdu Nauczycieli Przedsiębiorczości i Przedmiotów Ekonomicznych. Wpływ przedsiębiorczości na rozwój gospodarczy nowoczesnych społeczeństw będzie stanowił kanwę dwudniowych eksperckich sesji prelekcyjnych i debat podczas wydarzenia, które odbędzie się 9-10 października br., w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Prelegenci konferencji poddadzą refleksji szereg zagadnień związanych z przedsiębiorczością, ukazując przy tym kompleksową sieć współdziałania poszczególnych instytucji i firm w wielu obszarach życia społeczno-ekonomicznego, w dynamicznej relacji do zmian otaczającej nas rzeczywistości. Kształtowanie postaw przedsiębiorczości nie jest możliwe bez edukacji zapoczątkowanej już od najmłodszych lat zarówno w szkole, jak i w obserwacji najbliższego otoczenia. Potencjał biznesowy młodego człowieka odpowiednio kształtowany i w sprzyjających warunkach wspomaganych między innymi poprzez działalność samorządową, może przynieść wymierne rezultaty technologiczne i ekonomiczne dla dobra i zrównoważonego, a zarazem dynamicznego rozwoju lokalnej społeczności. Jednocześnie eksperci konferencji sięgną do doświadczeń z minionych lat i poddadzą analizie wyniki prac badawczych i dobrych praktyk dotyczących tworzenia przedsiębiorczości lokalnej oraz edukacji ekonomicznej.

Istotną częścią planowanego wydarzenia będą dyskusje panelowe z udziałem wybitnych naukowców, praktyków, przedstawicieli samorządu terytorialnego i otoczenia biznesu na temat przedsiębiorczości i aktualnych zmian w kształceniu ekonomicznym.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Szczegóły konferencji wraz z możliwością zapisu

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube