21.02.2024

Wyzwania w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie – konferencja

logotypy projektowe

28 lutego br. w MCDN Ośrodek w Oświęcimiu odbędzie się bezpłatna konferencja „Wyzwania w nauczaniu przedmiotu biznes i zarządzanie” realizowana w formule hybrydowej, adresowana do kadry kierowniczej szkół ponadpodstawowych, nauczycieli biznesu i zarządzania, przedsiębiorczości oraz innych zainteresowanych nauczycieli, a także uczniów i studentów.

Biznes i zarządzanie od 1 września 2023 r. zastąpił podstawy przedsiębiorczości i zyskał rangę przedmiotu maturalnego. Podczas konferencji prelegenci – eksperci i naukowcy z dziedziny ekonomii i przedsiębiorczości – przedstawią najnowsze tendencje i innowacyjne rozwiązania dydaktyczne w nauczaniu biznesu i zarządzania. Przekażą też praktyczne wskazówki, jak rozwiązywać z uczniami studia przypadku, aby zrealizować zapisy podstawy programowej i przygotować uczniów do matury z BIZ. Rozważania będą osadzone na fundamencie edukacji ekonomicznej, jakim jest konieczność kształtowania kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości – jednej z kluczowych kompetencji w europejskich systemach edukacji. Podczas konferencji zostaną też poruszone kwestie związane z rolą zespołu w tworzeniu działalności gospodarczej i przekształcaniem wizji przedsiębiorcy w realne osiągnięcia.

Jedną z cech współczesności jest przyspieszająca „transformacja ku nieznanemu”. Również rynek pracy podlega ciągłym przeobrażeniom. Zachodzące zmiany, m.in. rozwój technologii, starzenie się ludności, zmiany dotyczące organizacji i charakteru pracy, wzrost migracji, urbanizacji czy dążenie do bardziej „zielonej” gospodarki nie tylko kształtują krajobraz społeczno-gospodarczy współczesnego świata, ale wskazują na kompetencje umożliwiające sukces społeczny i na rynku pracy. Adam Biernat – Kierownik Zespołu Badań, Analiz i Programowania Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w swoim wystąpieniu przedstawi trendy związane z procesami globalizacji i specjalizacji pracy, zmianami kulturowymi, często wykraczające poza specyfikę naszego kraju, jednak mocno wpływające również na małopolski rynek pracy.

Wydarzenie objął honorowym patronatem Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Zapisz się

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

*Konkurs realizowany w ramach projektu: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube