18.04.2024

Rozwój daje moc. Niekonwencjonalne rozwiązania pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym – publikacja pokonferencyjna

Ewa Sojat-wicedyrektor MCDN Ośrodek w Tarnowie

Odpowiednia edukacja w wieku przedszkolnym ma ogromne znaczenie dla przyszłego rozwoju dziecka. Istotne jest, aby dzieci miały dostęp do wysokiej jakości opieki, edukacji i wsparcia, które pomogą im rozwijać się na wielu płaszczyznach.

17 kwietnia br. w Ośrodku w Tarnowie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się stacjonarna konferencja pt. „Rozwój daje moc. Niekonwencjonalne rozwiązania pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym.”

Ideą konferencji było propagowanie nowoczesnej metodologii pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wspomagającej rozwój ich wiedzy, umiejętności, samodzielności, kreatywności, poczucia własnej wartości i niezależności. Zachęcaliśmy do twórczych podejść w edukacji, aby adekwatnie i kompleksowo reagować na zmieniające się potrzeby dzieci.

W swoim wykładzie prof. Bożena Muchacka „W stronę przedszkola jutra. Czego potrzebują dzieci?” zaznaczyła, że edukacja jest paszportem do przyszłości, a jutro należy do ludzi, którzy przygotowują się do niego już dzisiaj. Katarzyna Zielińska-Borowiec – dyrektor przedszkoli Montessori w Tarnowie w wystąpieniu „Miejsce pedagogiki Montessori w edukacji XXI wieku” podkreślała, że dziecko – dzięki odpowiednio dobranym aktywnościom – rozbudza swoją niezależność i samodzielność. Mariola Zabawa – dyrektor przedszkoli Freblowskich w Tarnowie wskazywała, że dzieci są zróżnicowane i każde wymaga opieki, co nie zmienia faktu, że wszystkie są wyjątkowe i wspaniałe. Dorota Zaród – współzałożycielka Przedszkola Leśnego „Swoją Drogą” w prelekcji „Natura jako najlepsza przestrzeń edukacyjna” zwróciła uwagę na negatywne skutki dla zdrowia, jeśli będziemy żyć w niezgodzie z naturą. Anna Musiał i Małgorzata Podraza – nauczycielki z Przedszkola nr 5 w Tarnowie w prelekcji „Pedagogika Planu Daltońskiego w edukacji przeszklonej” opowiedziały o codziennej pracy w przedszkolu realizującym zasady Planu Daltońskiego.

Uczestnicy konferencji docenili wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Dziękujemy naszym Prelegentom za wiele cennych spostrzeżeń i wskazówek, które z pewnością wykorzystamy w naszej pracy z dziećmi.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego i dr Gabrieli Olszowskiej – Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Galeria zdjęć

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube