05.04.2024

Antyczne wariacje – rozstrzygnięcie konkursu

elementy kultury antycznej

Znamy laureatów konkursu pt. „Antyczne wariacje”, w którym szkoły prezentowały projekty ciekawych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych mających na celu upowszechnianie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

Konkurs został zorganizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie przy współudziale Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn. Jego adresatami byli uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej.

Wyniki konkursu na projekt edukacyjny „Antyczne wariacje”

  • I miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki, 32- 842 Paleśnica
  • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie,  Malczewskiego 56, 32- 840 Zakliczyn
  • III miejsce – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie, Ostrów 139, 33- 122 Wierzchosławice

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

Ideą konkursu było:

  • kształtowanie postaw uczniów ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno;
  • zainspirowanie uczniów do poszerzenia wiedzy na temat recepcji antyku w języku, literaturze, kulturze, sztuce i wychowaniu;
  • rozbudzenie kreatywności twórczej uczniów w zakresie kompetencji osobistych, społecznych i kulturowych;
  • doskonalenie umiejętności wykorzystywania narzędzi cyfrowych;
  • integrowanie procesu nauczania z doświadczeniem i aktywnym działaniem;
  • zainspirowanie nauczycieli do prowadzenia innowacyjnych działań w oparciu o dorobek kultury antycznej i dzielenie się przykładami dobrych praktyk.

Przedsięwzięcie wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, a zwłaszcza w obszarze kontynuacji działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy. Celem działania jest także wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, a także rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube