17.05.2023

Ceremoniał szkolny – godne traktowanie symboli narodowych

Wystep słowno-muzyczny dzieci z Przedszkola Publicznego nr 26 w Tarnowie 1

Ceremoniał szkolny kształtuje postawy patriotyczne oraz uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. To zbiór zasad, zgodnie z którymi powinna zachowywać się młodzież w trakcie uroczystości szkolnych.

W myśl zapisów prawa oświatowego kształcenie i wychowanie w polskim systemie edukacji ma na celu m.in.: „rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Dlatego szkoła, w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym, podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi ”.

W związku z faktem, iż wiele uroczystości szkolnych odbywa się z wykorzystaniem symboli narodowych, istotną rolę pełni przyjęty w szkole ceremoniał z udziałem sztandaru szkoły i jego celebracji opisujący zasady przeprowadzania tych uroczystości. Zachowanie przyjętego kanonu uroczystości ma istotny wpływ na postawy patriotyczne uczniów, uczy szacunku do tradycji własnego narodu, godnego traktowania Symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Za jakość i przebieg uroczystości szkolnych odpowiadają dyrektor i nauczyciele. Nie bez znaczenia jest również dochowanie procedencji, etykieta oraz powitanie gości.

Mając powyższe na uwadze, 31 maja br. zapraszamy Państwa na konferencję, podczas której przedstawimy wymogi prawne i formalne, jak również rozwiązania praktyczne do wykorzystania przy organizowaniu uroczystości szkolnych.

Szczegółowe informacje wraz z możliwością zapisu: Ceremoniał szkolny

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube