29.03.2024

O kształceniu integracyjnym w szkole — publikacja pokonferencyjna

kolaż

„Marzę, aby w każdej szkole w Polsce panowała atmosfera wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami dla budowania więzi i wspierających relacji, aby integracja wszystkich ludzi, bez względu na ich sprawność lub stan zdrowia, stała się naturalną częścią pracy wychowawczej każdej szkoły” – usłyszeliśmy 22 marca br. podczas konferencji pt. „Edukacja bez barier – dobre praktyki w szkole”.

Konferencja odbyła się z okazji 20-lecia utworzenia oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. E.J. Jerzmanowskiego w Wieliczce. Celem konferencji była wymiana doświadczeń wynikających z pracy w placówce integracyjnej, pogłębienie wrażliwości na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami, a także współpraca ze szkołami wdrażającymi edukację włączającą. Uroczystego otwarcia konferencji dokonały: Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor MCDN OK oraz Agnieszka Myślak, dyrektor w.w. szkoły.

Wyjątkowymi doświadczeniami w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami podzieliła się Anna Dymna, aktorka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko” – gość specjalny konferencji. Zwróciła uwagę na fakt, że największe bariery istnieją w głowie człowieka, dlatego tak ważna jest zmiana świadomości społecznej na temat niepełnosprawności i dalszy rozwój edukacji w tym zakresie. Wielokrotnie podkreślała, iż osoby z niepełnosprawnościami potrzebują przede wszystkim normalności.

Osobistym doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami podzielili się przedstawiciele Fundacji Wojownicy Plus oraz Fundacji Brak Barier. Łukasz Kosiara i Arkadiusz Warchał opowiedzieli zgromadzonym o aktywności fizycznej jako kluczowej roli w procesie integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

Wykład pt. „Realizacja potrzeb psychicznych dziecka z niepełnosprawnością oraz ich znaczenie w edukacji i terapii” wygłosił dr Krzysztof Gerc – adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji naukowych z zakresu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

Ważną częścią jubileuszowego przedsięwzięcia były warsztaty prowadzone przez nauczycieli, praktyków i specjalistów tworzących kształcenie integracyjne w szkole. Miały one na celu zaprezentowanie wypracowanych działań i form pomocy na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Konferencję zakończył niezwykle owocny i bogaty merytorycznie panel dyskusyjny, w którym brali udział m.in. przedstawiciele MCDN, instytucji powiatowych i gminnych, rodzice ucznia oraz absolwent szkoły. Uczestnicy panelu zaprezentowali zakres swoich różnorodnych działań i realizowanych zadań, a także podzielili się swoimi marzeniami na temat edukacji bez barier.

Organizatorem wydarzenia było Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie wraz ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce.
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, dr Gabriela Olszowska – Małopolski Kurator Oświaty, dr Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. Patronami medialnymi wydarzenia byli: TVP3 Kraków, „Dziennik Polski”, „Puls Wieliczki” i „Panorama powiatu wielickiego”.

Galeria zdjęć

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube