06.06.2023

Dobro, prawda i piękno w kręgu myśli Jana Pawła II – publikacja pokonferencyjna

Prelegenci i organizatorzy

31 maja br. w krakowskim Ośrodku MCDN miało miejsce ważne wydarzenie, którym była – wpisująca się w realizację kierunków polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/23 – konferencja zatytułowana „Dobro, prawda i piękno w kręgu myśli Jana Pawła II”.

Platońska triada wartości: prawda, dobro i piękno wyznaczała horyzont konferencyjnych rozważań. Różnorodność perspektyw oraz przemyśleń naszych Gości i Prelegentów towarzyszyła nam przez cały czas trwania wydarzenia.

O. prof Jarosław Kupczak OP – uwzględniając teologiczną i filozoficzną perspektywę wartości: prawdy, dobra i piękna – podkreślił, iż „ wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. (Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio). Dobro zaś realizuje człowieka i czyni go w pełni szczęśliwym, lecz nie wszystko „co błyszczy” dobrem się nazywać może.

Dr Marta Burghardt przeprowadziła nas przez różne okresy i etapy życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II, których odzwierciedlenie znajdujemy w jego literackiej i teatralnej twórczości. Prześledziliśmy wybrane utwory jak np. „Psałterz Dawidów”, „Magnificat”, „Brat naszego Boga”, „Kamieniołom” czy „Przed sklepem jubilera”.

II część spotkania poświęcona było wymianie nauczycielskich doświadczeń. Nasze doradczynie metodyczne (Joanna Kantor-Malik, Barbara Sykulska, Agata Wójcik, Joanna Wołoszyn i Antonina Świeży) przeniosły uczestników konferencji w świat wartości, o których często rozmawiają z uczniami na swoich lekcjach.

Cel konferencji, jakim było ukazanie wartości: dobra, prawdy i piękna w aspekcie filozoficznym i literackim na różnych etapach edukacyjnych, przedmiotach i za pomocą nowoczesnych form przekazu jako praktycznej realizacji myśli Jana Pawła II – został w pełni osiągnięty.

Słowo wstępne i podsumowania wygłosił dyrektor MCDN dr Łukasz Cieślik, który podziękował prelegentom i wszystkim zaangażowanym za trud włożony w przygotowanie wydarzenia oraz podkreślił znaczenie wartości w życiu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem trudnej, ale jakże istotnej roli nauczyciela.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, których przedstawicieli mieliśmy zaszczyt stacjonarnie gościć.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube