07.04.2023

„Dyrektor w sieci” – druga odsłona

Obrazek przedstawia pajęczą sieć na której są postaci ludzi , którzy tworzą zespół.

Zapraszamy dyrektorów/wicedyrektorów szkół i przedszkoli do udziału w cyklu spotkań „Dyrektor w sieci”, których celem jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, jak również wymiana doświadczeń w kontekście wieloaspektowej pracy szkoły.

Kierowanie jednostką oświatową wymaga wyjątkowych kwalifikacji i kompetencji.
Z jednej strony niezbędna jest specjalistyczna wiedza, z drugiej zaś umiejętność sprawnego poruszania się w wielu dziedzinach związanych z zarządzaniem wszystkimi zasobami jednostki.
Udział w cyklu seminariów to forma doskonalenia, wymiany doświadczeń na temat codziennej pracy dyrektora placówki oświatowej.

Już w październiku rozpoczęliśmy realizację comiesięcznych spotkań prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów, do końca bieżącego roku szkolnego planujemy kolejne spotkania, których tematyka dotyczyć będzie:
28.02 –Nowej oceny pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej
14.03 – Statutu szkoły, zasad tworzenia prawa wewnątrzszkolnego
31.03 – Arkusza organizacyjnego przedszkola, szkoły, placówki
03.04 – Konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej
19.04 – Stosunku pracy zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych – interpretacja oraz praktyczne wskazówki

Cykl szkoleń pomoże w sposób sprawny, zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją pracy placówki, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w codziennej działalności a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.
Celem spotkań jest również dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi dyrektorami, do czego gorąco zachęcamy.

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube