14.09.2023

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – upowszechnianie najlepszych praktyk – pokonferencyjnie

prelegentki konferencji

Wystąpienie dr Kingi Wierzbickiej, naszego doradcy metodycznego ds. biologii i przyrody podczas międzynarodowej konferencji „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – promowanie dobrych praktyk” (“Education for sustainable development – dissemination of the best practices”).

Podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniach 5 – 6 września br., MCDN Ośrodek w Krakowie reprezentowała dr Kinga Wierzbicka – doradca metodyczny ds. biologii i przyrody, która wygłosiła referat pt.: „Przez edukację do zrównoważonego rozwoju/Through education to sustainable development”. Materiały zostały opracowane we współpracy z dr hab. Alicją Walosik, prof. UP.

Celem konferencji było przybliżenie różnych perspektyw wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w kształceniu edukatorów. Podczas dyskusji zaproponowano sposoby wspierania praktykujących nauczycieli różnych poziomów kształcenia w rozwijaniu ich kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

prelegentki konferencji

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube