14.12.2023

Małopolski program Wspierania Uczniów – zaproszenie do udziału w projekcie

małopolski program wspierania uczniów

Zapraszamy do udziału w projekcie „Małopolski Program Wspierania Uczniów”, Komponent 2: „Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcie w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców.

logo MCDN i Małoposki

Jeżeli:

  • podobnie jak my wierzycie, że każde dziecko jest zdolne,
  • wśród Państwa uczniów są tacy, którzy nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości,
  • dzieci w Państwa szkole potrzebują dodatkowego wsparcia, aby mogły w pełni rozwinąć swój potencjał,

to szkoły podstawowe zakwalifikowane do udziału w tym przedsięwzięciu otrzymają wsparcie w formie:

  • szkoleń dla nauczycieli — warsztaty dla rady pedagogicznej oraz dla szkolnych liderów projektu,
  • materiałów na potrzeby diagnozy uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć,
  • pomocy w procesie diagnozy, która zostanie przeprowadzona w szkołach przez szkolnych liderów projektu,
  • programów i scenariuszy zajęć dla uczniów zakwalifikowanych drogą diagnozy do zajęć, które zostaną przeprowadzone w szkołach przez szkolnych liderów projektu,
  • dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć, która będzie realizowana w szkołach objętych projektem,
  • warsztatów i konsultacji dla rodziców dzieci z syndromem nieadekwatnych osiągnięć, które odbędą się na terenie szkół uczestniczących w projekcie,
  • możliwości zorganizowania dodatkowych przedsięwzięć dla uczniów w formie wyjazdów edukacyjnych do miejsc służących rozwijaniu ciekawości świata i aktywności poznawczej.

Ponadto, wyłącznie dla uczestników projektu zostanie wyodrębniona pula środków w ramach komponentu stypendialnego, co pozwoli na dodatkowe wsparcie rozwoju uzdolnień i niwelowanie syndromu nieadekwatnych osiągnięć.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie będą dokonywać organy prowadzące, które otrzymają status partnerów projektu oraz środki finansowe na realizację zadań w swoich szkołach. Obecnie finalizowane są prace nad przygotowaniem konkursu dla podmiotów zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu.

O publikacji ogłoszenia w sprawie konkursu, terminach składania aplikacji oraz spotkaniach informacyjnych, na które zaprosimy przedstawicieli organów prowadzących i szkół, będziemy powiadamiać na bieżąco.

Dodatkowych informacji o projekcie udzielą pracownicy Wydziału Projektów Edukacyjnych MCDN, pod numerami telefonów: 18 443 80 01 w.16; 12 617 11 02 lub 12 617 11 25.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami na temat projektu „Każde dziecko jest zdolne”, w ramach którego pilotażowo wdrażaliśmy rozwiązania, jakie znajdą szerokie zastosowanie w „Małopolskim Programie Wspierania Uczniów”. Mamy nadzieję, że prezentowane w tej publikacji przebieg  i efekty działań oraz opinie uczestników zachęcą Państwa do udziału w planowanym przedsięwzięciu.

Już teraz zapraszamy do współpracy.

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027.

Album

okładka albumu Każde dziecko jest zdolne

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube