23.11.2023

„Motywacja jako determinant kompleksowego i zrównoważonego rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży” – publikacja pokonferencyjna

Trenuj psychikę jak ciało ( Blecharz , 2001). Motywacja determinuje do wysiłku fizycznego i aktywności sportowej dając jednocześnie wiele korzystnych zmian w organizmie człowieka. Dzięki zróżnicowanym formom ruchowym po prostu czujemy się lepiej.

W dniu 22 listopada 2023 r. w MCDN Ośrodek w Tarnowie odbyła się konferencje online , która podejmowała treści związane z aspektem motywacji będącej wyznacznikiem bezpośrednio wpływającym na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania wszystkich osób przez wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Tarnowie Ewę Sojat. Zaproszeni edukatorzy wygłosili swoje tematyczne prelekcje, będące jednocześnie poszukiwaniem optymalnych rozwiązań edukacyjnych w pracy nad motywacją dzieci i z młodzieży.

Swą wiedzą i niezwykłym doświadczeniem zawodowym dzielił się z uczestnikami wydarzenia główny prelegent prof. dr hab. Jan Blecharz – psycholog sportu , współpracujący z wieloma wybitnymi polskimi sportowcami. W swych wystąpieniach przedstawił informacje dotyczące przygotowania mentalnego  dzieci, młodzieży i profesjonalnych zawodników.  Zobrazował strategie i techniki motywowania oraz działania w warunkach stresu startowego. Renata Polek zaprezentowała nowatorskie i aktywizujące metody pracy oraz wykorzystanie TIK do prowadzenia ciekawych zajęć ruchowych. Kinga Adamczyk w swoim wystąpieniu przedstawiła jak wygląda motywacja w praktycznym  jej wykorzystaniu na lekcji wychowania fizycznego. Dr Robert Truchan inspirował do realizacji i wykorzystania zabawowych form ruchu tak, by stanowiły asumpt motywacyjny podczas lekcji w-f. Treści merytoryczne przedstawione na konferencji z pewnością będą mogły zostać wykorzystane w codziennej pracy nauczyciela i stanowić wsparcie w realizacji procesu edukacji.

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube