01.09.2023

Edukacja regionalna drogą do budowania własnej tożsamości i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego – konferencja

akademia dziedzictwa pamięci

Konferencja „Edukacja regionalna drogą do budowania własnej tożsamości i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego”, do udziału w której serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli, rozpocznie II edycję projektu „Akademia Dziedzictwa Pamięci” realizowanego przez MCDN Ośrodek w Oświęcimiu we współpracy z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Istotą edukacji regionalnej jest wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w procesie kształcenia i wychowania młodego człowieka. Jej celem jest umożliwienie uczniom poznawania historii własnego regionu, tradycji lokalnej, uwewnętrznianie wartości i treści regionalnych, co sprzyja kształtowaniu tożsamości i utrwalaniu postaw regionalnych. Podczas konferencji porozmawiamy o podejmowaniu przez nauczycieli i edukatorów świadomych działań na rzecz zachowania tożsamości kulturowej młodego pokolenia, a tym samym wychowania dojrzałego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Michał Masłowski  Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie wygłosi wykład pt. „Dziedzictwo przodków jako fundament budowy wspólnoty kulturowej oraz narzędzie do kreowania społeczeństwa obywatelskiego”. Z kolei Dominika Mietelska-Jarecka główny specjalista ds. dziedzictwa kulturowego w Małopolskim Instytucie Kultury zaprezentuje wykład pt. „Opowiadanie lokalności, czyli o budowaniu więzi…”. O znaczeniu pamięci w kształtowaniu własnej tożsamości i aktywności obywatelskiej na przykładzie doświadczeń mieszkańców Osieka opowie Andrzej Kacorzyk  prezes Towarzystwa Miłośników Osieka.

Konferencję zakończymy zaproszeniem do udziału w II edycji projektu edukacyjnego Akademia Dziedzictwa Pamięci, którego celem jest m.in.: wzbudzenie zainteresowania nauczycieli i edukatorów rolą muzeów i miejsc pamięci w zachowaniu naszego dziedzictwa, poznanie działalności i zbiorów lokalnych stowarzyszeń, muzeów, izb pamięci oraz przygotowanie nauczycieli do uwzględnienia tych zasobów podczas codziennej pracy z uczniami.

Konferencja odbędzie się w dniu 19 września br. i zostanie zrealizowana w formule online poprzez platformę Teams.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program wraz z możliwością zapisu

Zapisy na II edycję Akademii Dziedzictwa Pamięci

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube