23.01.2024

Emerytury nauczycielskie – seminarium z cyklu Dyrektor w Sieci

Obrazek przedstawia paragrafy jako symbole regulacji prawnych

Jak pomóc dyrektorom i nauczycielom, przed którymi stoją nowe wyzwania związane z możliwością przejścia na emeryturę nauczycielską? Jakie są aktualne przepisy prawne, które regulują te kwestie? Jakie warunki trzeba spełnić? Czy można przejść na emeryturę w trakcie roku szkolnego?  Jakie dokumenty należy złożyć, by przejść na emeryturę. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z tymi zagadnieniami będzie można uzyskać podczas szkolenia.

Szkolenie poświęcone przepisom i uregulowaniom prawnym systemu emerytur nauczycielskich oraz zmianom w roku 2024 organizuje Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie. Poprowadzi je Marek Stolarz – naczelnik wydziału świadczeń emerytalno-rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie.

Podczas seminarium poruszone zostaną aktualne informacje dotyczące świadczeń emerytalnych, także tych przyznawanych bez względu na wiek. Omówione zostaną kwestie prawne dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione w tego typu sytuacjach, jakie są wyjątki od zasady rozwiązywania stosunku pracy na wniosek nauczyciela. Kto jeszcze może dostać emeryturę nauczycielską na podstawie Karty Nauczyciela? Kiedy i na jakich zasadach przysługują nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?

Jesteś dyrektorem, nauczycielem, wychowawcą lub innym pedagogiem wymienionym w Karcie Nauczyciela, przyjdź i sprawdź czy możesz przejść na emeryturę bez względu na wiek.

Szkolenie, na które zapraszamy 26 lutego br.,  będzie okazją do spotkania stacjonarnego dyrektorów wicedyrektorów, nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek oświatowych  zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

ZAPISY

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube