Młody człowiek prowadzący wykład.
07.04.2023

Zapraszamy do udziału w konkursie „Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą w swojej Ojczyźnie!”

Uczniowie marzą o stworzeniu start – upu? Macie innowacyjne pomysły? Wiecie jakich rozwiązań brakuje w Waszym najbliższym otoczeniu, małej ojczyźnie? Lubicie wyzwania i pracą zespołową? Ten konkurs jest dla Was!

Czytaj więcej
07.04.2023

Elementy jogi na lekcjach wychowania fizycznego

Potocznie przyjmuje się, iż joga to głównie zajęcie medytacyjne. Nic bardziej mylnego! Umiejętnie poprowadzona joga stanowi znakomity trening fizyczny, niezwykle skutecznie rozwijający sprawność fizyczną. Wprowadzenie elementów jogi do lekcji wychowania fizycznego z pewnością urozmaici i uatrakcyjni szkolny program zajęć sportowych, a jednocześnie zaciekawi uczniów zainteresowanych wszechstronnym rozwojem sprawności fizycznej.

Czytaj więcej
grafika promująca konferencję z tytułem, datą oraz kodem qr do skanowania.
07.04.2023

Zaproszenie na II Małopolskie Forum Przedmiotów Przyrodniczych

Przed nami kolejna edycja Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych – inspirująco o nauczaniu przedmiotów przyrodniczych!  Cykl spotkań rozpoczynamy konferencją online w dniu 12 kwietnia 2023 r.

Czytaj więcej
06.04.2023

„Z duchowej śmierci do pełni życia…”

„Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych.” I Koryntian 15:21

Czytaj więcej
Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii IV - VIII, Dyr. GOKu Magdalena Siedlik, Wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła, Sołtys Śmigna Renata Sadowy
05.04.2023

Gala Konkursu Ekologicznego „Recyklingowe stwory”

30 marca w Auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Tarnowie odbyła się Gala podsumowująca Konkursy Ekologiczne „Recyklingowe Stwory”.

Czytaj więcej
05.04.2023

O wiedzy teoretycznej i praktycznej – publikacja pokonferencyjna

MCDN Ośrodek w Tarnowie 31 marca był organizatorem konferencji pt. „Zaburzenia percepcji słuchowej a rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności czytania i pisania.”

Czytaj więcej
Grafika z materiałami edukacyjnymi z języka angielskiego
03.04.2023

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – z nami to łatwe!

Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z użyciem bezpłatnych materiałów on-line? Ekspert British Council omówi oraz zaprezentuje przykłady ćwiczeń, poszczególnych sprawności językowych w odniesieniu do arkuszy egzaminacyjnych.

Czytaj więcej
Prelegentki wraz z wicedyrektor ds. Ośrodka w Krakowie
31.03.2023

Publikacja po konferencji poświęconej projektowi „Wybitni Naukowcy”

Moc inspiracji podczas realizacji projektów w szkole, działania innowacyjne oraz wymiana doświadczeń – to efekty wydarzenia, które miało miejsce 29 marca 2023 r. Około 200 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych wymieniło się doświadczeniami ze zrealizowanego projektu „Wybitni Naukowcy” w trakcie hybrydowej konferencji zorganizowanej przez MCDN Ośrodek w Krakowie.

Czytaj więcej
Dyrektor MCDN dr Łukasz Cieślik
31.03.2023

Publikacja po konferencji – XII Salon Edukacyjny

Pozytywna motywacja podstawą ocenienia – to myśl przewodnia „XII Salonu Edukacyjnego. Perspektywy Polskiej Edukacji – o ocenianiu inaczej” – konferencji, zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, która odbyła się 28 marca br.

Czytaj więcej
Prelegentka nadkom. Joanna Biel-Radwańska
30.03.2023

Konferencja o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

BRD – wspólnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na ulicach i drogach Małopolski! W dniu 29 marca 2023 r. odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wyzwania i nowe możliwości” skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych.

Czytaj więcej
Dyrekcja i prelegenci
28.03.2023

Ogólnopolska konferencja „Wolontariat w praktyce szkolnej” – publikacja pokonferencyjna

23 marca w Auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Tarnowie w formie hybrydowej odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w praktyce szkolnej”.

Czytaj więcej
Uczestnicy konferencji
28.03.2023

Dziękujemy za wspólne uczestnictwo w III Małopolskim Kongresie Szkolnego Doradztwa Zawodowego!

Promocja kultury fizycznej i sportu w połączeniu z procesem edukacyjnym – zarówno tym w szkole, jak i poza nią – to gwarancja postępu i rozwoju nowoczesnego, sprawnego i zdrowego społeczeństwa!

Czytaj więcej
prace - Wybitni naukowcy
28.03.2023

Nauczyciele – Nauczycielom…

Serdecznie zapraszamy 29 marca 2023 r. na konferencję hybrydową: „WYBITNI NAUKOWCY – Przyrodnicze projekty edukacyjne w szkole”, podczas której nauczyciele zainspirują nauczycieli.

Czytaj więcej
Grafika przedstawia tytuł konferencji u góry grafiki, poniżej znajduje się ilustracyjne zdjęcie osoby przechodzącej przez przejście dla pieszych oraz data spotkania wraz z logami organizatorów.
17.03.2023

Konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wyzwania i nowe możliwości”

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w świetle obowiązków szkoły, bezpieczeństwa w szkole oraz nowych przepisów, to temat zbliżającej się konferencji, podczas której dyrektorzy, ich zastępcy oraz nauczyciele zajmujący się tematyką BRD spotkają się, by poświęcić czas i uwagę na niezwykle istotne dla uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

Czytaj więcej
Grafika przedstawia baner promocyjny konferencji, na którym znajduje się nazwa konferencji, data i miejsce oraz imiona i nazwiska prelegentów wraz z ich zdjęciami.
17.03.2023

XII Salon Edukacyjny. Perspektywy Polskiej Edukacji – o ocenianiu inaczej

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie ma przyjemność po raz kolejny zaprosić na XII Salon Edukacyjny pn. „Perspektywy Polskiej Edukacji – O ocenianiu inaczej”, który odbędzie się dniu 28 marca. Tematem konferencji będzie system oceniania i jego fundamentalne znaczenie dla procesu edukacyjnego i sukcesu pedagogicznego.

Czytaj więcej
Prelegentki podczas konferencji wraz z wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie
16.03.2023

Wychowanie… Dorastanie… Życie… – publikacja pokonferencyjna

15 marca odbyła się konferencja, której celem było przybliżenie znaczenia i roli lekcji Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ), jako wsparcia w wychowaniu do dorosłego, odpowiedzialnego życia, opartego na uniwersalnych wartościach.

Czytaj więcej
15.03.2023

III Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego – już wkrótce!

W czerwcu 2023 roku POLSKA stanie się SERCEM SPORTU, a Małopolska przyjmie sportowców, którzy będą rywalizować w ramach Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Czytaj więcej
dłonie
10.03.2023

Ogólnopolska konferencja „WOLONTARIAT W PRAKTYCE SZKOLNEJ”

23 marca zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję „Wolontariat w praktyce szkolnej”, która odbędzie się w Auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Tarnowie w formie hybrydowej. 

Czytaj więcej
10.03.2023

Zapraszamy do udziału w projekcie „AKADEMIA DZIEDZICTWA PAMIĘCI”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach zaprasza nauczycieli do udziału w projekcie „Akademia Dziedzictwa Pamięci”, którego celem jest zachowanie pamięci o wydarzeniach z przeszłości oraz wzbudzenie zainteresowania nauczycieli i edukatorów rolą muzeów i miejsc pamięci w zachowaniu naszego dziedzictwa.

Czytaj więcej
Plakat przedstawiający na pierwszym planie zarys głowy dziecka z układanką puzzli i znakiem zapytania, na planie drugim otwartą książkę z wpisaną datą konferencji.
09.03.2023

Konferencja wiedzy teoretycznej i praktycznej – Zaburzenia percepcji słuchowej a rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności czytania i pisania

Wiele przypadków trudności w nauce, takich jak trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym.

Czytaj więcej
Grafika - Klasa szkolna składająca się z pięciu uczniów. Dwóch uczniów z niepełnosprawnościami.
08.03.2023

Cykl warsztatów dla nauczycieli pracujących w szkołach ogólnodostępnych z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego „Inny nie znaczy gorszy…”

Nauczyciele w szkołach ogólnodostępnych pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poszukują skutecznych metod nauczania i form pracy. Podejmowane przez nich działania mają gwarantować, że wszystkie dzieci nauczą się tego, czego się od nich oczekuje i będą przygotowane na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Czytaj więcej
Zdjęcie z Dyrektorami, na którym widać dyr. Z. Fryczka – Obserwujący wystawę uczestnicy seminarium dla dyrektorów szkół „Megatrend w zarządzaniu”
08.03.2023

Owocna i twórcza współpraca pomiędzy Ośrodkiem MCDN w Nowym Sączu a Zespołem Szkół Katolickich im. bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu

7 marca w siedzibie MCDN w Nowym Sączu dokonano uroczystego otwarcia wystawy uczniów Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu. Prezentowana wystawa jest częścią Projektu „Szkoła u włoskich mistrzów”, w ramach którego uczniowie wzięli udział w 10-dniowych stażach zawodowych z zakresu fresku w Rawennie oraz jubilerstwa sakralnego we Florencji. Efektem tej […]

Czytaj więcej
Skarbonka świnka
08.03.2023

Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje

Współcześnie edukacja ekonomiczna odgrywa istotną rolę w nowoczesnej szkole. Połączenie wiedzy, umiejętności i postaw wpływa na rozwój osobowy uczniów. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele podejmowali zintegrowane i kompetentne działania wspierające ten proces.

Czytaj więcej
Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg Uniwrsytet Jagielloński
08.03.2023

„Sprawiedliwością nazwano to, co sprzyja najbardziej temu, co może najmniej” – Wincenty Kadłubek, Kronika Polska I, 5.

W 800. rocznicę śmierci bł. Wincentego zwanego Kadłubkiem 8 marca 2023 roku w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodku w Nowym Sączu odbyła się konferencja zatytułowana „Z dziejów historiografii. Mistrz Wincenty i jego kronika”.

Czytaj więcej
Plakat zapraszający na webinar, który odbędzie się 15 marca 2023 roku. Na plakacie znajdują się nazwiska prelegentów oraz sytuacyjna grafika. Poniżej loga podmiotów zaangażowanych w wydarzenie.
07.03.2023

Książka ma moc… Supermoc

Liczby nie kłamią. Układają się w historie o lękach, depresji, dysfunkcjach psychicznych, zaniedbaniach emocjonalnych.  Za każdą z nich kryje się opowieść o dziecku, być może o tym, które mijamy codziennie w drodze do pracy lub spotykamy w sali na zajęciach.

Czytaj więcej
Joanna Cybulska
07.03.2023

„Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci” – materiał pokonferencyjny

W konferencji pt. „Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci” zorganizowanej w dniu 7 marca przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej oraz Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach wzięło udział około 200 nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, ale także muzealników i edukatorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji mieli […]

Czytaj więcej
Plakat konkursu przedstawiający stwory przypominające zużyte przedmioty w postaci butelek, puszek i innych śmieci.
07.03.2023

Konkurs ekologiczny „RECYKLINGOWE STWORY”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Urząd Gminy w Lisiej Górze oraz Szkoła Podstawowa w Śmignie serdecznie zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Tarnowa oraz gminy Lisia Góra do udziału w konkursach ekologicznych „Recyklingowe stwory”: Ekologicznym Konkursie Plastycznym, Konkursie Strojów Ekologicznych.

Czytaj więcej
Grafika promująca wydarzenie. Na górze na czerwonym pasku jest nazwa konferencji. Poniżej data, kiedy się odbędzie. Tłem grafiki są kolorowe kredki.
07.03.2023

Konferencja na temat WDŻ w szkole

Już niebawem – 15 marca 2023 r. , podczas konferencji poświęconej tematyce WDŻ  w szkole pt.: „Wychowanie… Dorastanie… Życie…- Lekcje Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) w szkole” będziemy rozmawiać o wartościach, wychowaniu młodego pokolenia i kształtowaniu postaw mających wpływ na całość dorosłego życia. 

Czytaj więcej
Logo składające z kwadratów na białym tle wraz z tytułem konferencji
07.03.2023

Konferencja „UczyMy otwartości. Edukacja włączająca”

Edukacja włączająca jako nowoczesne podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału – to podstawa tworzenia ogólnodostępnej szkoły na miarę XXI wieku!

Czytaj więcej
Dwóch mężczyzn przedstawiających dokumentację siedzącej kobiecie - dyrektor.
07.03.2023

Dyrektor szkoły jako kreator jej autorskiego modelu

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na warsztaty z zarządzania w oświacie. Spotkanie online będzie okazją do omówienia zagadnień związanych z rolą dyrektora we współczesnej szkole.

Czytaj więcej
Uczestnicy konferencji
03.03.2023

Konferencja „Rozwijamy potencjał zawodowy” w Białym Kościele

6 marca 2023 roku odbyła się konferencja „Rozwijamy potencjał zawodowy”. Była trzecim już wydarzeniem realizowanym w ramach współpracy naszej placówki z Gminą Wielka Wieś. Znając zatem potrzeby odbiorców, mogliśmy przygotować konferencję, której tematyka wpisywała się w rozwój zawodowy i bazowała na potencjale uczestników..

Czytaj więcej
prelegenci konferencji: prof. Małgorzata Bogunia-Borowska, dr Joanna Rzońca, dr Łukasz Tomczyk, dr Aldona Guzik oraz vice-dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Małgorzatka Dutka-Mucha w sali konferencyjnej
28.02.2023

Spotkaliśmy się w „Szkole wartości”!

Jak rozmawiać z młodzieżą o wartościach? Co dla dzisiejszych młodych ludzi jest ważne, a co trudne? Czy we współczesnej szkole jest miejsce na kształtowanie uczniowskich postaw? Jaka jest w tym rola nauczyciela? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi prelegenci konferencji „Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa”, która odbyła się 28 lutego 2023 r. w Ośrodku […]

Czytaj więcej
Grafika gry MINECRAFT
27.02.2023

EDUKACYJNA MOC MINECRAFTA – druga edycja

Minecraft to środowisko dobrze znane uczniom w każdym wieku, które wzbudza ich naturalne zaciekawienie. Dlaczego więc nie wykorzystać go w szkolnej edukacji?

Czytaj więcej
Mistrz Wincenty Kadłubek w tle budynek kościoła
27.02.2023

Z dziejów historiografii. Mistrz Wincenty i jego kronika – konferencja

Któż z nas nie słyszał o królu Kraku, Smoku Wawelskim czy królewnie Wandzie. Dzięki Mistrzowi Wincentemu znamy wiele szczegółów z początków państwa polskiego. W tym roku przypada 800- letnia rocznica śmierci bł. Wincentego Kadłubka – biskupa i kronikarza.

Czytaj więcej
21.02.2023

Rola edukacji muzealnej w zachowaniu dziedzictwa pamięci

Czym zajęcia w muzeum różnią się od tradycyjnej lekcji w klasie? Czy edukacja muzealna to przedstawianie gotowej opowieści o dziedzictwie, czy też budowanie przyjaznego miejsca, by tę opowieść współtworzyć? Co może się zdarzyć, gdy do muzealnej „kuchni” wpuścimy młodzież? – to pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć już 7 marca podczas konferencji „Rola edukacji muzealnej w […]

Czytaj więcej
Zrzut z ekranu komputera, osób prowadzących seminarium
20.02.2023

Spokojna praca nad maturą na dwa miesiące przed startem? Udowodniliśmy, że to możliwe!

Jak skutecznie przygotować swoich uczniów do nowej matury z języka angielskiego 2023- 2024? Eksperci British Council omówili oraz zaprezentowali przykłady ćwiczeń poszczególnych sprawności językowych w odniesieniu do arkuszy maturalnych. Stworzyli również liczne możliwości do wymiany doświadczeń w mniejszych grupach oraz na forum. Forma została oceniona bardzo wysoko przez uczestników.

Czytaj więcej
Dzieci romskie w szkole
20.02.2023

Jak uczyć historii o II wojnie światowej? Zagłada Romów i Sinti w Europie

28 lutego 2023 r. wraz z Biurem Edukacji Narodowej IPN w Łodzi zapraszamy nauczycieli historii na warsztaty online, które będą okazją do zapoznania się z losami społeczności romskiej i Sinti w czasie II wojny światowej oraz historii pamięci/ niepamięci o ich zagładzie w powojennej Europie.

Czytaj więcej
Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników
20.02.2023

IX Powiatowy konkurs taneczny „NASZ POLONEZ” Olkusz 2023

Ośrodek w Krakowie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli był partnerem organizacji IX Powiatowego Konkursu Tanecznego „Nasz polonez”, który odbył się 23 lutego w Zespole Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu.

Czytaj więcej
Grafika przedstawiajaca chmure wyrazów
20.02.2023

Biznes i zarządzenie – nowy przedmiot w polskich szkołach

W związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu do szkół zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w seminarium online „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”.

Czytaj więcej
20.02.2023

Nowa siedziba MCDN w Oświęcimiu otwarta !!!

22 lutego 2023 r. została otwarta nowa siedziba MCDN Ośrodka w Oświęcimiu. W uroczystościach wziął udział Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Czytaj więcej
dr Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
20.02.2023

Nowoczesne kształcenie w technikach i szkołach branżowych

Interesująca konferencja dotycząca kształcenia zawodowego już za nami. Ponad 200 osób uczestniczyło w dniu 22.02.2023 r.  w hybrydowej konferencji „Nowoczesne kształcenie w technikach i szkołach branżowych” organizowanej przez MCDN Ośrodek w Oświęcimiu. Konferencja była już czwartą edycją wydarzenia kierowanego do dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów, pracowników JST oraz uczniów szkół branżowych i techników.

Czytaj więcej
Wspólny taniec
19.02.2023

Warsztaty tańca w krakowskim Ośrodku

Poznawanie świata i jego różnorodności kulturowej poprzez taniec było głównym założeniem warsztatów, w których uczestniczyli nauczyciele muzyki i edukacji wczesnoszkolnej.

Czytaj więcej
Plakat promujący konferencję "Szkoła wartości fundament dobrego społeczeństwa"
19.02.2023

Spotkajmy się w „Szkole wartości”!

Jak rozmawiać z młodzieżą o wartościach? Co dla dzisiejszych młodych ludzi jest ważne, a co trudne? Czy we współczesnej szkole jest miejsce na kształtowanie uczniowskich postaw? Jaka jest w tym rola nauczyciela? Na te i inne pytania szukać będziemy odpowiedzi w dniu 28 lutego podczas konferencji pt. „Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa”.

Czytaj więcej
Dzieci czytające książkę wraz z babcią.
12.02.2023

Jak psuć dzieci Boecjuszem i Platonem

Czy filozof psuje młodzież, a zatem – tym bardziej – dzieci?

Czytaj więcej
Grafika przedstawiająca tytuł, termin oraz nazwisko prelegenta. Na grafice mężczyzna w okularach.
12.02.2023

Przed nami czas konkursów na stanowiska dyrektorów…

Zapraszamy 20 lutego do uczestnictwa w seminarium online pn.: Jak się przygotować do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej? Spotkanie organizowane jest ramach Akademii Zarządzania.

Czytaj więcej
Robot - zabawka stojacy na dywanie w kolorze czerwonym.
07.02.2023

To już, tuż, tuż! – „Nowoczesne kształcenie w technikach i szkołach branżowych”

Zapowiadana konferencja odbędzie się w dniu 22 lutego br. Skierowana jest do kadry kierowniczej techników, szkół branżowych oraz szkół podstawowych, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów szkolnych, przedstawicieli JST, wszystkich zainteresowanych nauczycieli oraz innych osób związanych z edukacją zawodową, a także uczniów.  

Czytaj więcej
Stół konferencyjny, krzesła, monitory, pieniądze
06.02.2023

O ekonomii dla ciekawych…

Czy ekonomia może porwać? Jakie przygody spotkały małego Dżeka? Jak łatwo i przyjemnie poznać tajniki biznesu? – już 16 lutego zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na konferencję „Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje”, organizowaną we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości.

Czytaj więcej
Grafika przedstawiająca dziewczynkę i chłopca pracujących na ekranie.
01.02.2023

Dostępność cyfrowa w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Niektórzy z nas wciąż pamiętają czasy, w których aplikacje mobilne, interfejs użytkownika, kody dostępu, a nawet strony internetowe brzmiały tajemniczo. Dziś to codzienność niemalże wszystkich: od malucha do seniora. Dlatego seminarium „Dostępność cyfrowa w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej”, które odbędzie się 16 marca br. w oświęcimskim ośrodku MCDN, to znakomita propozycja szkoleniowa adresowana w […]

Czytaj więcej
Zestaw materiałów edukacyjnych z języka angielskiego
31.01.2023

Jak skutecznie przygotować swoich uczniów do nowej matury z języka angielskiego 2023- 2024?

Jak skutecznie przygotować swoich uczniów do nowej matury z języka angielskiego 2023- 2024? Eksperci British Council omówią oraz zaprezentują przykłady ćwiczeń poszczególnych sprawności językowych w odniesieniu do arkuszy maturalnych.

Czytaj więcej
Prowadzący konferencję a jednocześnie prelegent dr Karol Dudek-Różycki
30.01.2023

Jak przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z chemii? – rekordowa konferencja Ośrodka w Krakowie

W dniu 26 stycznia 2023 r. około 1000 nauczycieli  chemii z całej Polski wzięło udział w konferencji Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Jak przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z chemii? organizowanej przez Ośrodek w Krakowie.

Czytaj więcej
Stoisko popularyzujące czytelnictwo
29.01.2023

Raz, dwa, trzy… sztuka i Ty

W jakim stopniu muzyka, literatura, teatr, sztuki piękne i szeroko pojęta kreatywność stymulują rozwój człowieka od najmłodszych lat? – dyskutowali o tym prelegenci podczas konferencji 18 stycznia w Ośrodku w Krakowie.

Czytaj więcej
Mariusz Kękuś, Szymon Strzelichowski, - wiceprezesi zarządu MARR, dr Łukasz Cieślik - dyrektor MCDN Barbara Ledwoń - wicedyrektor Ośrodka w Oświęcimiu
29.01.2023

Rozwój edukacji i przedsiębiorczości w Małopolsce

Razem z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego połączyliśmy siły na rzecz rozwoju edukacji i przedsiębiorczości w regionie.

Czytaj więcej
grafika promująca projekt
29.01.2023

Małopolski Program Wspierania Uczniów — zaproszenie dla szkół podstawowych do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Małopolski Program Wspierania Uczniów”, Komponent 2: „Przygotowanie rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcie w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców.”

Czytaj więcej
Grafika przedstawiająca osobę pracującą na komputerze
28.01.2023

Programujemy – nie tylko w ramach postanowień noworocznych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach poświęconych nauce programowania, które odbędą się w styczniu i lutym 2023 roku.

Czytaj więcej
25.01.2023

GEO-nauczanie z AGH

W dniach 20–21 stycznia we współpracy z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeprowadziliśmy pierwszą edycję warsztatów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Czytaj więcej
Flaga Ukrainy wokół niej kolorowe dłonie
12.01.2023

Nauczanie i uczenie się w trudnych czasach – jak wspierać odporność na stres ucząc języka?

Czy uczenie języka może być terapią wzmacniającą odporność na stres i wojenną traumę? Eksperci British Council przekonują, że to możliwe. Zapraszamy polskich i ukraińskich nauczycieli uczących języka angielskiego, pracujących z uczniami z Ukrainy na trzydniowe warsztaty organizowane przez British Council.

Czytaj więcej
Otwierająca konferencję: Małgorzata Dutka-Mucha oraz prowadzący: Mariusz Stinia i Marta Szałach
12.01.2023

Edukacja włączająca w szkole

„Dziękuję za przypomnienie, co jest priorytetem dla ucznia i jego rodziny w sytuacji choroby”, „Bardzo ciekawy wykład, omówione zostały istotne kwestie”, „Dziękuję za świetną konferencję, sporą dawkę wiedzy i inspirujące dobre praktyki”, „Bardzo dziękuję za bardzo ważne spotkanie, wszystkie inspirujące słowa; to był dobrze spędzony czas!”.

Czytaj więcej
Zdjęcie do konkursu
30.12.2022

KONKURS NA FOTOREPORTAŻ „PATRZERY – PRZYGODA ZACZYNA SIĘ TUŻ ZA PROGIEM”

Wspólnie z Tarnowskim Gościem Niedzielnym, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespołem Szkół nr 1 w Bochni im. Stanisława Staszica zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego i podkarpackiego do udziału w konkursie na fotoreportaż pod hasłem „Patrzer – Przygoda zaczyna się tuż za progiem”.

Czytaj więcej
Puzle
28.12.2022

„Inkluzja” – edukacja włączająca w szkole – konferencja online

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych to codzienność w pracy nauczyciela. W ramach konferencji będzie można usłyszeć nie tylko o teoretycznych podstawach edukacji włączającej, czy wdrażającym jej szczególnie trudne elementy programie pilotażowym, ale przede wszystkim poznać dobre praktyki innych nauczycieli reprezentujących wszystkie etapy edukacyjne.

Czytaj więcej
24.12.2022

Program edukacyjny dla nauczycieli, rodziców, dyrektorów, pedagogów i psychologów – cykl audycji już na antenie Radia Kraków

Od czerwca do grudnia br. we współpracy z Radiem Kraków realizowany będzie cykl audycji, mających na celu wsparcie kompetencji wychowawczych i psychologicznych w kontekście wyzwań współczesnej szkoły.

Czytaj więcej
23.12.2022

Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, stało się – między ludzi wszedł Mistrz – Wiekuisty

Czytaj więcej
22.12.2022

Życzenia świąteczne od marszałka województwa Pana Witolda Kozłowskiego

Drodzy Mieszkańcy Małopolski! Na nadchodząc czas świąt, życzę Nam wszystkim odkrycia na nowo niepojętej chwili cudu Narodzenia Pańskiego. Niech opłatek, którym symbolicznie podzielimy się przy wigilijnym stole, będzie – jak mówił św. Jan Paweł II, Patron Małopolski – prawdziwym chlebem pojednania. Niech te świąteczne dni będą dla Nas czasem spokoju i wytchnienia oraz prawdziwie rodzinnej […]

Czytaj więcej
Osoby występujące podczas konferencji
20.12.2022

Nauczanie i wychowanie do wartości na lekcjach przedmiotów przyrodniczych z cyklu UCZEŃ I NAUCZYCIEL W SZKOLE WARTOŚCI

W środę 14 grudnia ponad 200 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego wzięło udział w konferencji online, zorganizowanej przez MCDN Ośrodek w Krakowie.

Czytaj więcej
Plakat promocyjny
20.12.2022

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 – NAJWIĘKSZE SPORTOWE WYDARZENIE w 2023 r.

Już za kilka miesięcy Małopolska będzie gospodarzem III Igrzysk Europejskich – najważniejszego sportowego wydarzenia w Europie w nadchodzącym roku i jednocześnie największej imprezy sportowej w historii naszego kraju. Igrzyska rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca 2023 r.

Czytaj więcej
uczestnicy konferencji
13.12.2022

Metodologia STEAM kluczem do sukcesu edukacyjnego

W dniach 8 i 9 grudnia ponad 100 nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli wzięło udział w konferencji zorganizowanej we współpracy z Firmą iSpot. Konferencja była poświęcona praktycznemu wykorzystaniu metody STEAM w Laboratoriach Przyszłości.

Czytaj więcej
Prelegenci konferencji
13.12.2022

Uczeń i nauczyciel w szkole wartości – pokonferencyjnie

Nie ma sytuacji, której nie można wykorzystać, by zmienić świat na lepsze – te słowa wybitnego psychologa profesora Zimbardo patronowały pierwszej z cyklu konferencji ukierunkowanej na edukację do wartości.

Czytaj więcej
Grafika promująca konferencję 14 grudnia przedstawiająca wagę z napisami uczeń i nauczyciel.
13.12.2022

Nauczanie i wychowanie do wartości na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Serdecznie zapraszamy 14 grudnia na konferencję online z cyklu „Uczeń i nauczyciel w szkole wartości”.

Czytaj więcej
Wystąpienie S.Kołakowska
13.12.2022

Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych – pokonferencyjnie

Nauki przyrodnicze są niezwykle ważne we współczesnej edukacji, otwierają przed młodymi ludźmi perspektywę ciekawych studiów i atrakcyjnej pracy. Z myślą o tym MCDN Ośrodek w Oświęcimiu przy współpracy z Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zorganizowało w dniu 8 grudnia 2022 roku konferencję pt. „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów” dla nauczycieli przedmiotów […]

Czytaj więcej
Obrazek przedstawia osoby spotykające się przy stole.
13.12.2022

Dyrektor w sieci – „Kompetencje i protokołowanie rad pedagogicznych”

Seminarium będzie okazją do spotkania dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli w celu omówienia zadań wynikających z kompetencji rad pedagogicznych.

Czytaj więcej
08.12.2022

„Polonistyczny przekładaniec” – spotkanie ze sztuką po II. odsłonie

2 grudnia odbyła się trzecia już edycja „Polonistycznego przekładańca”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Barbara Nowak – Małopolska Kurator Oświaty. Była to druga odsłona spotkania ze sztuką, uczta dla ducha, w której głównym tematem spotkania była sztuka.

Czytaj więcej
06.12.2022

Konferencja – „STEAM Day” już 8 i 9 grudnia!

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół i przedszkoli do udziału w bezpłatnej konferencji „STEAM Day”, która odbędzie 8 i 9 grudnia 2022 r. w MCDN, ul. Garbarska 1, Kraków.

Czytaj więcej
06.12.2022

„Przyszłość edukacji”

Rzeczywistość wokół nas podlega ciągłym, bardzo dynamicznym zmianom. Czy nasz system edukacji nadąża za nimi? Czy absolwenci polskich szkół posiadają kompetencje uniwersalne pozwalające odnaleźć się im w niestabilnej i mało przewidywalnej rzeczywistości? Czy podstawą skuteczności naszej oświaty powinny być autorytarne i transmisyjne metody nauczania?

Czytaj więcej
Zdjęcie prowadzących
05.12.2022

Otyłość dzieci i młodzieży jako odzwierciedlenie relacji psychospołecznych, to temat konferencji która odbyła się 30 listopada z udziałem eksperta – dietetyka klinicznego

Istotą konferencji było przedstawienie nauczycielom problemu otyłości u dzieci i młodzieży z punktu psychospołecznego.

Czytaj więcej
Obrazek przedstawia stos książek, na błękitno-szarym tle. Na nim siedzi czytająca książkę dziewczyna.
02.12.2022

Uczeń i nauczyciel w szkole wartości

Nie ma sytuacji, której nie można wykorzystać, by zmienić świat na lepsze. P.Zimbardo

Czytaj więcej
Prelegenci i uczestnicy konferencji
01.12.2022

Skuteczna motywacja i budowanie zespołu klasowego” – podsumowanie konferencji

30 listopada w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele odbyła się stacjonarna konferencja dla nauczycieli „Skuteczna motywacja i budowanie zespołu klasowego”. Otwarcia wydarzenia dokonała Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor MCDN Ośrodka w Krakowie wspólnie z Anna Zajączkowską dyrektorem Szkoły Podstawowej w Białym Kościele oraz zastępcą Wójta gminy Wielka Wieś Karolem Tucharzem.

Czytaj więcej
Druk 3D_autor_K.Wierzbicka
01.12.2022

Mikołaj z doradcą metodycznym w wymiarze 3D

Czy „mikołajkowy czas” można spędzić naukowo z zastosowaniem nowoczesnych technologii? Wykorzystanie długopisów 3D na zajęciach przyrodniczych w kontekście Laboratoriów Przyszłości.

Czytaj więcej
Grafika gry MINECRAFT
30.11.2022

Edukacyjna moc MINECRAFTA

Minecraft to środowisko dobrze znane uczniom w każdym wieku, które wzbudza ich naturalne zaciekawienie. Dlaczego więc nie wykorzystać go w szkolnej edukacji?

Czytaj więcej
30.11.2022

„Rodzina w czasie przemian”

W imieniu Fundacji „Auxilium” z siedzibą w Tarnowie mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w cyklu konferencji pn. „Rodzina w czasie zmian”, która odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w dniach 12-13 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej
Prelegenci i organizatorzy konferencji
30.11.2022

Ogólnopolska konferencja „Świat sztuki przestrzenią w procesie edukacyjnym i wychowawczym dzieci i młodzieży”

  30 listopada 2022 r. odbyła się w budynku MCDN oddział Tarnów Ogólnopolska Konferencja nt. „Świat sztuki przestrzenią w procesie edukacyjnym i wychowawczym dzieci i młodzieży”. O roli sztuki w procesie wychowawczym i o etosie nauczyciela – inspiratora i wychowawcy powiedzieli w swoich przemówieniach Pani Dyrektor Ewa Sojat oraz ks. dr Andrzej Jasnos – organizatorzy […]

Czytaj więcej
29.11.2022

„Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów”

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. /Albert Einstein/

Czytaj więcej
29.11.2022

O przedsiębiorczości okiem przedstawicieli różnych środowisk

Ponad 300 osób wzięło udział w konferencji „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Czytaj więcej
Fotografia zbiorowa
29.11.2022

Rozdanie promes na rozwój małopolskich szkół

W poniedziałek, 28 listopada 2022 r., w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ośrodku w Nowym Sączu miało miejsce uroczyste wydarzenie związane z przekazaniem środków na zakup sprzęt komputerowego i urządzeń cyfrowych do prowadzenia zajęć, jak również na wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów ze szkół z powiatu gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. Wszystko to […]

Czytaj więcej
Strona tytułowa prezentacji konferencji
29.11.2022

„Polonistyczny przekładaniec” – Spotkanie ze Sztuką. (po) Odsłonie I-ej

Bardzo dziękuję za inspirujące wykłady. Dziękujemy za profesjonalnie przygotowaną konferencję. Kolejny raz z przyjemnością uczestniczyłam w konferencji! Bardzo ciekawa konferencja łącząca wiele motywów …. sztuki, humanistycznych nauk. Ciekawe spojrzenie na teksty kultury, ożywcze, pozwala wyjść ze strefy komfortu, pozbyć się sztampy na lekcjach.

Czytaj więcej
od lewej: p. Wiesław Szyszka, nauczyciel Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych, Dyrektor Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych ks. dr Paweł Kochaniewicz, Kierownik Działu Doskonalenia i Doradztwa MCDN Ośrodka w Nowym Sączu p. Alicja Kolbusz, Wicedyrektor Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych p. Wioletta Bobrowska, Wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Nowym Sączu p. Zygmunt Fryczek, oraz uczniowie Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych
29.11.2022

Otwarcie wystawy uczniów Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu

We wtorek, 29 listopada 2022 r., w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ośrodku w Nowym Sączu dokonano otwarcia wystawy będącej elementem upowszechniania rezultatów stażu zawodowego, jaki 24 uczniów Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Sączu odbyło w Universita dei Marmorari w Rzymie w dniach: 3-10 września 2021 r. Mobilność uczniów została zrealizowana w ramach programu […]

Czytaj więcej
Książka, dziecko, drzewa
29.11.2022

Spotkanie ze Sztuką – Odsłona II Polonistyczny przekładaniec na bis – III edycja

Już w piątek, 2 grudnia br. odbędzie się druga odsłona Polonistycznego przekładańca – wielkiej uczty intelektualnej. Przed nami moc ciekawych inspiracji, doświadczeń, pomysłów na to jak włączać sztukę na lekcje języka polskiego.

Czytaj więcej
Pędzle w naczyniu
28.11.2022

Ogólnopolska Konferencja „Świat sztuki przestrzenią w procesie edukacyjnym i wychowawczym dzieci i młodzieży”

30 listopada 2022 r. zapraszamy nauczycieli na Ogólnopolską Konferencję „Świat sztuki przestrzenią w procesie edukacyjnym i wychowawczym dzieci i młodzieży”, która odbędzie się w Auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Tarnowie w formie hybrydowej. 

Czytaj więcej
dr Kinga Wierzbicka, Webinarium Czwartkowe EBIŚ
25.11.2022

Ekoszkolne działania

Wystąpienie nauczyciela – doradcy metodycznego podczas webinarium, zorganizowanego przez redakcję czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.

Czytaj więcej
Zdjęcie piłki koszykowej
25.11.2022

Konferencja: „Koszykówka- nowe trendy w treningu”

Założeniem konferencji było doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie prowadzenia zajęć z piłki koszykowej oraz koszykówki 3×3 – poprzez zapoznanie z nowymi trendami w treningu oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu: aspektów motoryczności, techniki i taktyki.

Czytaj więcej
Wykonane prace
18.11.2022

Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook

Warsztaty rozwijające kreatywność i zdolności plastyczne poświęcone tworzeniu lapbooka dla nauczycieli.

Czytaj więcej
Małgorzata Wojnarowska-Grzebień, dr Anna Zubek, dr Kinga Wierzbicka
18.11.2022

Promujmy polskie sukcesy!

16 listopada 2022 roku nauczyciele historii, biologii i przyrody spotkali się na interdyscyplinarnej konferencji WYBITNI POLACY Z DZIEDZINY BIOLOGII I MEDYCYNY, organizowanej przez Małgorzatę Wojnarowską Grzebień i dr Kingę Wierzbicką (MCDN Ośrodek w Krakowie).

Czytaj więcej
Slajd tytułowy, w górnej części prowadzacy konferencję
17.11.2022

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

16 listopada 2022 roku  około150 nauczycieli, wychowawców, pedagogów, wszystkich typów szkół z Małopolski i innych województw wzięło udział w konferencji „Rodzina wczoraj i dziś. Perspektywy nauczania wychowania do życia w rodzinie w szkole” zorganizowanej w formie hybrydowej  przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu.

Czytaj więcej
waga, owoce
17.11.2022

Otyłość dzieci i młodzieży jako odzwierciedlenie relacji psychospołecznych

W żywieniu dzieci i młodzieży jedną z najważniejszych zasad jest regularne spożywanie posiłków, które prawidłowo skomponowane pod względem odżywczym są niezbędne do właściwego rozwoju organizmu oraz aktywności w szkole.

Czytaj więcej
Książka, dziecko, drzewa
16.11.2022

Spotkanie ze Sztuką. Odsłona I

Czym jest sztuka, gdzie znajdują się jej granice? Czy mimo kolejnych wieków istnienia ludzkiego jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Być może uda się znaleźć na nie odpowiedź już 23 listopada br. podczas III edycji konferencji Polonistyczny przekładaniec zatytułowanej „Spotkanie ze Sztuką”.

Czytaj więcej
Nauczyciel, uczeń, tablica, las
16.11.2022

Wsparcie uczniów z zaburzeniami mowy

W listopadzie br. zapraszamy na dwa seminaria prowadzone przez Kingę Głozak-Zeman – nauczyciela, logopedę, neurologopedagoga, surdologopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga.

Czytaj więcej
Młodzież wraz z nauczycielami pracująca podczas lekcji na laptopie i tablecie
16.11.2022

Konferencja „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”

28 listopada zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego na konferencję „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. W programie ciekawe wykłady, panele dyskusyjne oraz konkurs dla uczniów.

Czytaj więcej
Zygmunt Fryczek, Michał Górecki, Alicja Kolbusz, Sebastian Wacięga, Katarzyna Liana, Joanna Mikulska.
16.11.2022

Patroni 2022 roku: Ignacy Łukasiewicz – podsumowanie konferencji

14 listopada odbyła się objęta honorowym patronatem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty – Barbarę Nowak, konferencja hybrydowa pt. „Ignacy Łukasiewicz patronem roku 2022”.

Czytaj więcej
Plakat konferencji
14.11.2022

„Wybitni Polacy z dziedziny biologii i medycyny”- II konferencja z cyklu Polskie Dziedzictwo

16 listopada br. zapraszamy na drugą już konferencję prezentującą wszechstronne osiągnięcia wybitnych Polaków, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój światowej nauki.

Czytaj więcej
Gala projektu Biało-czerwona dla przedszkolaka
10.11.2022

Podsumowanie projektu „Biało czerwona dla przedszkolaka”

10 listopada w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości zaprezentowane zostały efekty projektu „ Biało czerwona dla przedszkolaka”. Projekt zakłada m.in. realizację warsztatów pn. „Biało-czerwona dla przedszkolaka” dla małopolskich nauczycieli z wykorzystaniem publikacji „Polskie Symbole Narodowe”.

Czytaj więcej
od lewej: Aneta Hajduga, dr Halina Potok, Renata Stępień, Alicja Kolbusz, Bogusława Duda, Zygmunt Fryczek, Katarzyna Kowalczyk, dr Jarosław A. Handzel
09.11.2022

Przyszłe lata i wspólne perspektywy pracodawcy i absolwenta

Dynamiczne zmiany w gospodarce i na rynku pracy zmuszają środowisko oświatowe do daleko idących modyfikacji, zarówno w organizacji pracy szkół, jak i we wdrażaniu zmian w programach nauczania. Jest to szczególnie widoczne w kształceniu branżowym. Szkoła zawodowa dziś to placówka, która potrafi na co dzień być obecna u pracodawcy w ramach określonych branży. Tylko taka […]

Czytaj więcej
Marta Szałach, Magdalena Wójcik, dr Kinga Wierzbicka, dr Joanna Rzońca
09.11.2022

„Nauczyciel XXI wieku – to przede wszystkim powołanie”

„Proszę mówić dalej. Niesamowicie ciekawy wykład.; Słucham…i dawno nie słyszałam takiego dobrego wykładu. JESTEM POD WRAŻENIEM.; Bardzo ciekawe spotkanie, świetni prowadzący, jak zawsze profesjonalnie przygotowane szkolenie.; Z przyjemnością będę uczestniczył w kolejnym spotkaniu z dwojgiem pierwszych prelegentów.  Dziękuję bardzo !!!!!”.

Czytaj więcej
08.11.2022

Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM – nabór wniosków dla najzdolniejszych uczniów

W dniu 28 października 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków w Małopolskim Programie Stypendialnym w ramach RPO WM, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Czytaj więcej
Dzieci grajace w koszykówkę.
08.11.2022

Koszykówka – nowe trendy w treningu

Rolą nauczyciela wychowania fizycznego jest wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności, oraz rozbudzenie potrzeby aktywności przez całe życie. Właśnie taką aktywnością, która może nam towarzyszyć przez całe życie jest koszykówka oraz jej odmiana 3×3.

Czytaj więcej
28.10.2022

Międzysektorowa koalicja na rzecz rozwoju oświaty i edukacji w Metropolii Krakowskiej

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska podjęliśmy współpracę na rzecz realizacji przedsięwzięć edukacyjnych na terenie 15 stowarzyszonych gmin tj.: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Czytaj więcej
Grafika przedstawiająca ręce kobiety i mężczyzny obejmujące stópki niemowlaka.
25.10.2022

Rodzina wczoraj i dziś – perspektywy nauczania wychowania do życia w rodzinie w szkole

Wychowanie do życia w rodzinie to obecnie jeden z głównych tematów tak potrzebnych w edukacji współczesnej młodzieży.

Czytaj więcej
Obrazek przedstawia splecione ręce dzieci.
21.10.2022

Pozytywna dyscyplina – czy to w ogóle możliwe?

„Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie” to cykl 4 warsztatów skierowanych do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów, pedagogów oraz specjalistów pracujących z dziećmi zainteresowanych poszerzaniem swoich umiejętności wychowawczych. Zajęcia poprowadzi Olga Pośpiech – edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz rodziców. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 14 listopada 2022 roku na godz. 16.00.

Czytaj więcej
Gra „Hamernia. Przekuj problemy na rozwiązania”
20.10.2022

Patroni 2022 roku – Ignacy Łukasiewicz

Zapraszamy do udziału w konferencji „Ignacy Łukasiewicz patronem roku 2022”, która zostanie zrealizowana hybrydowo 14 listopada br.

Czytaj więcej
Komputer z otwartym okienkiem do logowania w programie Płatnik
20.10.2022

Co skrywa program PŁATNIK?

Systemy informatyczne są nieodzownym elementem przedmiotów zawodowych w szkołach, stąd też konferencja pt. „Systemy informatyczne na przedmiotach zawodowych. Co nowego w programie PŁATNIK?”, skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli praktycznych i teoretycznych tych przedmiotów.

Czytaj więcej
Zabawka miś.
19.10.2022

Każde z dzieci wie to dziś, co to jest takiego MIŚ

Świętuj z nami Światowy Dzień Pluszowego Misia i weź udział w warsztatach czytelniczo-plastycznych poświęconych misiom.

Czytaj więcej
Pajęcza sieć z kroplami rosy
18.10.2022

Sieć współpracy dla nauczycieli biologii i przyrody

Zapraszamy nauczycieli biologii i przyrody do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia. Sieć skierowana jest do nauczycieli z powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Czytaj więcej
14.10.2022

Nauczyciel XXI wieku – powołanie czy zawód, edukator czy wychowawca – wyzwania i kompetencje współczesnego nauczyciela

„Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się” (T. Mackenzie).

Czytaj więcej
14.10.2022

„Edukacja relacyjna drogą do rozwijania kompetencji uniwersalnych” już 9 listopada br.

Seminarium dla dyrektorów i nauczycieli pn. „Edukacja relacyjna drogą do rozwijania kompetencji uniwersalnych” jest realizowane w ramach projektu Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje. Spotkanie odbędzie się jest 9 listopada br.

Czytaj więcej
14.10.2022

Bezpłatne szkolenia rad pedagogicznych oraz bezpłatne konsultacje psychologiczne

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do skorzystania ze szkoleń rad pedagogicznych realizowanych przez psychologów w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

Czytaj więcej
Życzenia na Dzień Edukacji Narodowej
14.10.2022

Dzień Edukacji Narodowej -14.10.2022r.

Czytaj więcej
Małe dziecko na rowerku.
14.10.2022

Dbam o swoje bezpieczeństwo, uczę się poruszać na drodze

Tematem najbliższego seminarium jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym przedszkolaka, a także realizacja zagadnień z wychowania komunikacyjnego w edukacji przedszkolnej.

Czytaj więcej
Nauczyciel i dzieci odrabiające lekcje.
12.10.2022

„Nowoczesny i profesjonalny dyrektor szkoły”

Czym jest nowoczesne przywództwo edukacyjne? Jakiego wsparcia potrzebuje dyrektor, by efektywnie zarządzać przedszkolem, szkołą, placówką? Czym jest rezyliencja i jak ją budować u siebie, nauczycieli i uczniów? W jaki sposób korzystać z przepisów prawa oświatowego w praktyce szkolnej?

Czytaj więcej
Narysowany rower na chodniku
11.10.2022

Uczeń, bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego

Zapraszamy nauczycieli techniki, wychowawców klas oraz wszystkich nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na spotkanie z ekspertem z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Czytaj więcej
Chłopiec w masce przeciwgazowej
11.10.2022

Edukacja dla Bezpieczeństwa – cykl seminariów dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na cykl szkoleń do realizacji w październiku i w listopadzie bieżącego roku w związku z realizacją nowej podstawy programowej.

Czytaj więcej
Na niebieskim tle z siedzący na pomarańczowych książkach niedźwiedź (miś) polarny czytający książkę
05.10.2022

Wrażliwe duety

Wrażliwość dzieci to główne zagadnienia proponowanych przez MCDN Ośrodek w Krakowie zajęć dla nauczycieli w ramach Festiwalu Małej Literatury.

Czytaj więcej
Grafika przedstawiająca zabawę nauczycielki z dziećmi.
04.10.2022

Dobrostan czy Niedobrostan? Jak działać w kryzysie i nie tylko

Czy dbanie o dobrostan w szkole to obowiązek czy zbędny luksus? Prelegentki naszej konferencji przedstawią argumenty za tym, że pielęgnowanie dobrostanu jest efektywniejsze dla zdrowia psychicznego i wyników edukacyjnych w placówkach niż jego pominięcie.

Czytaj więcej
04.10.2022

Rekrutacja na stanowisko doradcy metodycznego

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosiło nabór kandydatów do 21 października br., na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego

Czytaj więcej
04.10.2022

„Innowacyjne nauczanie matematyki”

Zapraszamy nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia. Spotkania staną się źródłem innowacyjnych rozwiązań i pomysłów na ciekawe lekcje matematyki.

Czytaj więcej
Grafika przedstawiająca mężczyznę rozmawiającego z dziewczynką i chłopcem w pokoju.
04.10.2022

Pedagog specjalny – nowy specjalista w szkole i przedszkolu od 1.09.2022

Efektywne wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga zintegrowanych działań wszystkich nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach czy przedszkolach.

Czytaj więcej
Grafika przedstawiająca chłopca czytającego książkę o astronomii.
03.10.2022

Konkurs „Każde dziecko jest zdolne” – rozstrzygnięty!

Poniżej przedstawiamy listę szkół z 19 małopolskich powiatów, które zostały rekomendowane do udziału w projekcie „Każde dziecko jest zdolne” oraz listę rankingową zawierającą wykaz szkół, które aplikowały o udział w projekcie wraz z informacją o uzyskanej punktacji.

Czytaj więcej
Obrazek przedstawia pajęczą sieć na której są postaci ludzi , którzy tworzą zespół.
03.10.2022

„Dyrektor w sieci”

Zapraszamy chętnych dyrektorów/wicedyrektorów szkół i przedszkoli do udziału w cyklu spotkań „Dyrektor w sieci”, których celem jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, jak również wymiana doświadczeń w kontekście wieloaspektowej pracy szkoły.

Czytaj więcej
o. Kazimierz Malinowski
03.10.2022

„Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja a wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości – po konferencji

Potrzeba upowszechnienia życia i artystycznego dorobku Mariana Kołodzieja oraz refleksja nad zagadnieniem wychowania młodych ludzi do wartości, do odpowiedzialnych decyzji towarzyszyły w dniu 5 października br. uczestnikom konferencji „Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja a wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości zorganizowanej w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach.

Czytaj więcej
Na zdjęciu znajdują się dwie osoby. Jedna przedstawia cesarza a druga papieża. Powyżej znajduje się napis z tytułem konferencji „ 900 lecie Konkordatu Wormackiego. Państwo i Kościół w średniowieczu”. Poniżej postaci znajdują się informacje Konferencja online 23 września 2022 r. i pod zdjęciem napis Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu.
26.09.2022

Państwo i Kościół w średniowieczu

W 900. rocznicę podpisania przez cesarza Henryka V i papieża Kaliksta II konkordatu wormackiego 23 września w Ośrodku w Nowym Sączu odbyła się konferencja online.

Czytaj więcej
Prof. dr hab. Bolesław Niemierko
26.09.2022

Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej

W dniach 23-24 września na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się XXVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej” z udziałem pracowników uczelni wyższych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli z całej Polski.

Czytaj więcej
Od lewej: Halina Pulchny- nauczyciel -konsultant MCDN OK; Małgorzata Dutka-Mucha wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie; Marta Szałach – nauczyciel konsultant MCDN
23.09.2022

Pozamatematyczne wartości matematyki szkolnej

21 września odbyła się konferencja pt. „Wychowuję ucząc matematyki”, organizowana pod Honorowym Patronatem Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Barbary Nowak – Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej
21.09.2022

Rekrutacja do projektu ,,Każde dziecko jest zdolne”! – przedłużona do 27 września br.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji  i udziału szkół w projekcie „Każde dziecko jest zdolne” przedłużamy termin składania zgłoszeń do projektu  do 27 września 2022 r. , do godz. 16.00. Zgłoszenia mogą składać wyłącznie szkoły zlokalizowane w powiatach, z których nie napłynęły żadne zgłoszenia w pierwszym regulaminowym terminie, tj: dąbrowski, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tatrzański, […]

Czytaj więcej
21.09.2022

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

16 września w tarnowskim ośrodku zakończyła się kolejna edycja kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Uczestnicy otrzymali kwalifikacje uprawniające do kierowania placówką oświatową. Kolejny kurs rozpoczyna się już 28 października.

Czytaj więcej
21.09.2022

Rodzina wczoraj i dziś – perspektywy nauczania wychowania do życia w rodzinie w szkole

16 listopada zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału w konferencji online, realizowanej pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Czytaj więcej
20.09.2022

Jubileuszowy Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości

W dniach 10-11 października zapraszamy do udziału w 19. Konferencji Naukowej „Problematyka przedsiębiorczości w warunkach zmienności otoczenia krajowego i międzynarodowego” połączonej z 15. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej
Wystawa Mariana Kołodzieja.
19.09.2022

„Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja a wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości

Organizowaną konferencję, która będzie miała miejsce już 5 października br., kierujemy do grona wychowawców i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli szkół podstawowych.

Czytaj więcej
16.09.2022

Prewencja w parze z profilaktyką

Policjanci i nauczyciele w Małopolsce podejmują wyzwanie, by skutecznie chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami wynikającymi z aktywności w sieci. Okazją do podzielania się wiedzą i doświadczeniami była konferencja „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”, która odbyła się 16 września w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Czytaj więcej
09.09.2022

Bezpłatne szkolenia dla rad pedagogicznych w ramach projektu „Małopolskie Talenty”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na temat: Jak pracować z uczniem zdolnym w szkole z wykorzystaniem rozwiązań projektu „Małopolskie Talenty”?

Czytaj więcej
08.09.2022

Jak formułować wymagania edukacyjne z biologii i przyrody w szkole podstawowej?

21 września zapraszamy na seminarium online dla nauczycieli biologii i przyrody szkół podstawowych z powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz.

Czytaj więcej
08.09.2022

Dni Otwarte dla Nauczycieli w Muzeum Narodowym

Wystawa stała, a może czasowa? Trzymamy się podstawy programowej czy rozwijamy horyzonty? Jak nie utonąć w lawinie ofert i informacji podczas planowania wycieczki z uczniami do muzeum? Jest na to sposób!

Czytaj więcej
06.09.2022

Pierwsze kroki dyrektora

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych rozpoczynających pracę na stanowisku dyrektora do udziału w cyklu warsztatów online z zarządzania przedszkolem, szkołą, placówką oświatową.

Czytaj więcej
Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor do spraw ośrodka w Krakowie w studiu transmisyjnym
02.09.2022

10 lat Akademii Zarządzania!

Akademia Zarządzania to cykl szkoleń i warsztatów adresowanych do kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. W tym roku obchodzi swój jubileusz.

Czytaj więcej
01.09.2022

XXVIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Zapraszamy do udziału w XXVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej zatytułowanej „Diagnozowanie kształcenia w edukacji stacjonarnej i zdalnej”, która odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2022 roku w siedzibie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

Czytaj więcej
31.08.2022

Startujemy z nową ofertą

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą edukacyjną Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia aktualne kierunki polityki oświatowej państwa, a także aktualne potrzeby zgłaszane przez Państwa dyrektorów i nauczycieli.

Czytaj więcej
Trzy osoby stoją i rozmawiają przed laptopem. Na pierwszym planie wnętrze samochodu.
24.08.2022

Konferencja online dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

29 sierpnia o godz. 15:00 zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego na konferencję online: „Warsztat pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023”.

Czytaj więcej
24.08.2022

VI edycja Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

VI edycja Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej już wkrótce! Tegoroczny motyw przewodni projektu to „Litwa – kraj nad Niemnem”.

Czytaj więcej
Zdjęcie przedstawia dwóch chłopców siedzących przy biurku i przeglądających książkę. Na biurku znajdują się: globus, książki i flamastry.
10.08.2022

Jestem nowy w szkole. Kilka rad dla nauczycieli rozpoczynających pracę.

Każdy nowy nauczyciel z niepewnością i napięciem rozpoczyna swoją pracę. Pierwszy etap jest okresem adaptacji do zawodu. Można go nazwać etapem wchodzenia w rolę, uczenia się bycia nauczycielem.

Czytaj więcej
Uczestnicy podczas rozpoczęcia LSMT
12.07.2022

Letnia Szkoła Młodych Talentów w ramach projektu Małopolskie Talenty – jak pracowali i bawili się uczestnicy projektu

Zakończyła się Letnia Szkoła Młodych Talentów (LSMT), organizowana w ramach projektu Małopolskie Talenty. LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym dla zainteresowanych uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w minionym roku szkolnym. Od 26 czerwca do 2 lipca bieżącego roku 132 uczennic i uczniów przebywało w Krakowie, łącząc wypoczynek […]

Czytaj więcej
11.07.2022

Jubileuszowa XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki

W dniach od 7 do 10 września br. w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbędzie się Jubileusz XXX Szkoła Dydaktyki Matematyki. Tematem tegorocznej edycji jest „Kształcenie matematyczne wobec wyzwań współczesnego świata”.

Czytaj więcej
24.06.2022

Gala Konkursu na fotoreportaż „Patrzer – przygoda zaczyna się tuż za progiem”

We współpracy z „Tarnowskim Gościem Niedzielnym” oraz Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zaprosiliśmy nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na fotoreportaż pod tytułem „Patrzer – przygoda zaczyna się tuż za progiem”.

Czytaj więcej
23.06.2022

Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ogłosił nabór na studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje dla absolwentów kierunków nauczycielskich. Rejestracja trwa do 11 lipca.

Czytaj więcej
22.06.2022

Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!

21 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 Wadowicach odbyła się konferencja „Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!”. Podczas wydarzenia zostali uhonorowani zwycięzcy konkursu o tym samym tytule oraz twórcy nagrodzonych prac w konkursie zrealizowanym w ramach pilotażowego projektu „Każde dziecko jest zdolne”.

Czytaj więcej
22.06.2022

Nowy nabór doradców metodycznych

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłosiło nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Czytaj więcej
Otwierający spotkanie dr Łukasz Cieślik, dyrektor MCDN oraz prowadząca Jolanta Czuchnowska, kierownik działu doskonalenia w ośrodku w Krakowie
17.06.2022

Małopolskie Forum Przedmiotów Przyrodniczych zakończone!

14 czerwca zakończyło się Małopolskie Forum Przedmiotów Przyrodniczych. Wydarzenie organizowane było pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji kierunku polityki oświatowej państwa: „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”. W trwającym od 27 kwietnia forum wzięło udział ponad 600 nauczycieli.  Celem Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych (MFPP) było zainspirowanie nauczycieli […]

Czytaj więcej
Magdalena Wójcik - część warsztatowa
13.06.2022

Pedagogika Froeblowska w praktyce

Czego naprawdę potrzebują dzieci? Jak zacząć, jak pracować? W czym tkwi fenomen pedagogiki freblowskiej? – to tylko niektóre tematy konferencji skierowanej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czytaj więcej
Prelegenci podczas konferencji z wicedyrektorem ds. Ośrodka w Krakowie Małgorzatą Dutką-Muchą
13.06.2022

Jak zorganizować lekkoatletykę w szkole?

8 czerwca ponad 100 nauczycieli wychowania fizycznego wzięło udział w konferencji online „Lekkoatletyka w praktyce szkolnej”.

Czytaj więcej
Zwiedzanie Krakowa przez uczestników projektu Digitronics realizowanego w ramach programu Erasmus +.
10.06.2022

Digitronics – edukatorzy dla innowacji w mechatronice

W dniach 9 i 10 czerwca gościmy przedstawicieli europejskich instytucji, którzy biorą udział w spotkaniu roboczym dotyczącym projektu Digitronics realizowanego w ramach programu Erasmus +.

Czytaj więcej
dr Łukasz Cieślik dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, prof. Jan Tadeusz Duda przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Dariusz Styrna dyrektor Departamentu Edukacji UMWM, Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Anna Mikosz radna województwa
10.06.2022

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach projektu „Każde dziecko jest zdolne”

W środę, 8 czerwca w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie odbyło się spotkanie kapituły konkursowej „Każde dziecko jest zdolne”. W wydarzeniu wzięła udział Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Anna Mikosz radna województwa, prof. Jan Tadeusz Duda przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, dr Łukasz Cieślik dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dariusz Styrna dyrektor Departamentu Edukacji UMWM oraz Ewa Włodarczyk z Małopolskiego […]

Czytaj więcej
08.06.2022

XXI Piknik Geograficzny

Po dwóch latach pandemii powróciliśmy do tradycji współorganizowania pikników geograficznych, których istotnym elementem jest gra terenowa. W tym roku odbyła się już XXI edycja.

Czytaj więcej
Łukasz Cieślik - Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
07.06.2022

Owoce, warzywa, zboża w naszej diecie – zagrożenia i korzyści

2 czerwca około 250 nauczycieli uczestniczyło w konferencji online ,,Owoce, warzywa, zboża w naszej diecie – zagrożenia i korzyści” zorganizowanej przez Ośrodek w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.

Czytaj więcej
panel dyskusyjny
01.06.2022

Zakończyło się II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty

31 maja odbyła się w Rzeszowie konferencja podsumowująca II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty pn. „Edukacja wobec wyzwań przyszłości”.

Czytaj więcej
Agnieszka Gietner, nauczyciel doradca metodyczny ds. muzyki, MCDN Ośrodek w Krakowie; Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie; Halina Pulchny, nauczyciel konsultant ds. matematyki, MCDN Ośrodek w Krakowie
26.05.2022

Matematyka nas łączy – szkolne przygody z królową nauk

W ramach II Ogólnopolskiego Forum Doskonalenia Kadr Oświaty „Edukacja wobec wyzwań przyszłości” 25 maja odbyła się konferencja na temat nowoczesnych metod nauczania oraz rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, w szczególności matematycznych.

Czytaj więcej
Joanna Rzońca, Małgorzata Wojnarowska-Grzebień, Barbara Sykulska, Agata Wójcik, Małgorzata Dutka-Mucha, Joanna Kantor-Malik
26.05.2022

Polonistyczny przekładaniec na bis

25 maja gościliśmy około 100 nauczycieli języka polskiego, a także innych przedmiotów – pasjonatów uczenia. Był to prawdziwy polonistyczny przekładaniec, w skład którego weszły kilogramy doświadczeń, pomysłów, dobrych praktyk, doprawionych szczyptą inspiracji.

Czytaj więcej
24.05.2022

Edukacja do mądrości

23 maja w Ośrodku w Tarnowie odbyła się konferencja online, podczas której eksperci pogłębili temat edukacji klasycznej. Wydarzenie to wpisało się w kalendarz inspiratoriów edukacyjnych II Ogólnopolskiego Forum Doskonalenia Kadr Oświaty – „Edukacja wobec wyzwań przyszłości”.

Czytaj więcej
Wicedyrektor Małgorzata Dutka-Mucha w towarzystwie prelegent Katarzyny Zabdyr oraz Marty Szałach kierującej konferencją
20.05.2022

Wakacje – czas wolny dla dzieci i młodzieży – szansa czy zagrożenie?

18 maja nauczyciele różnych etapów edukacyjnych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych wzięli udział w konferencji profilaktycznej, której głównym tematem były niebezpieczne zjawiska dotyczące wzmożonego ruchu rekrutacji do sekt oraz zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych.

Czytaj więcej
18.05.2022

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty – czas start!

W czterech partnerskich województwach − świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim rozpoczęło się właśnie II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty.

Czytaj więcej
Konferencja - Agata Wdowik
13.05.2022

Wychowanie fizyczne a sporty całego życia

12 maja odbyła się konferencja metodyczna „Sporty całego życia – nowe spojrzenie, nowe możliwości” z udziałem 140 nauczycieli.

Czytaj więcej
13.05.2022

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

12 maja w Muzeum Niepodległości w Myślenicach miała miejsce konferencja podsumowująca projekt „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”. Organizatorem konferencji była Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach przy wsparciu Jarosława Szlachetki burmistrza Myślenic oraz Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Czytaj więcej
12.05.2022

„Polonistyczny przekładaniec na bis” – konferencja dla każdego…

25 maja – na bis – zapraszamy nauczycieli języka polskiego i wszystkich zainteresowanych na wspaniałą ucztę intelektualną z udziałem nauczycieli – pasjonatów różnych dziedzin.

Czytaj więcej
Kobieta przy regale z książkami
11.05.2022

Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej

W edukacji klasycznej chodzi nie tyle o to, aby przygotować człowieka do zawodu, ale by rozwinąć go wewnętrznie. 23 maja zapraszamy na konferencję online, podczas której eksperci pogłębią temat edukacji klasycznej.

Czytaj więcej
10.05.2022

Profilaktyka na wakacje

Jakie szanse i jakie zagrożenia przynosi czas wolny dla dzieci i młodzieży? W jaki sposób odbywa się rekrutacja do sekt? Jakie skutki ma używanie środków psychoaktywnych? – na te i wiele innych pytań 18 maja odpowiedzą specjaliści podczas konferencji online.

Czytaj więcej
Prowadzący konferencję: (od lewej) Marek Legutko z Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Halina Pulchny z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
09.05.2022

O matematyce przy kawie

5 maja odbyła się konferencji pt. „Przestrzenie matematyczne” z udziałem ponad 300 nauczycieli matematyki szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Czytaj więcej
09.05.2022

II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty – „Edukacja wobec wyzwań przyszłości”

Od 17 do 30 maja w czterech partnerskich województwach − świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i lubelskim − zapraszamy kadrę kierowniczą, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na II Ogólnopolskie Forum Doskonalenia Kadr Oświaty.

Czytaj więcej
06.05.2022

Sporty całego życia – nowe spojrzenie, nowe możliwości

Rolą nauczyciela wychowania fizycznego jest wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby aktywności przez całe życie, proponując różne formy tzw. sportów całego życia. Chociaż termin ten funkcjonuje już od dłuższego czasu to aktywności, jakie dzieciom i młodzieży można zaproponować cały czas się zmieniają. Niektóre tracą na popularności, pojawiają się nowe.

Czytaj więcej
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
04.05.2022

Ileż piękna i tajemnic kryje w sobie Małopolska!

W dniu 28 kwietnia nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek województwa małopolskiego uczestniczyli w konferencji „Ileż piękna i tajemnic w naszym regionie! – o dziedzictwie kulturowym Małopolski” zorganizowanej przez MCDN Ośrodek w Oświęcimiu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Czytaj więcej
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (zdjęcia z rozdania nagród); Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu (zdjęcia nagrodzonych prac)
04.05.2022

O dziedzictwie kulturowym Małopolski

W dniu 27 kwietnia w przepięknej scenerii dworu z Drogini znajdującego się w Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec z udziałem zaproszonych znamienitych gości miało miejsce rozdanie nagród w Wojewódzkim Konkursie „Ileż piękna i tajemnic w moim regionie! – moja okolica na szlaku dziedzictwa kulturowego Małopolski”.

Czytaj więcej
29.04.2022

Majowe spotkania z „królową nauk”

Celem wiosennych spotkań z „królową nauk” jest poszukiwanie przestrzeni do dyskusji na temat organizacji procesu kształcenia tak, aby wiedza przeradzała się zarówno w umiejętności przedmiotowe jak i w kompetencje kluczowe uczniów.

Czytaj więcej
Prelegenci oraz organizatorzy konferencji od lewej: dr Karol Dudek-Różycki, Michał Zatorski, dr Anna Zubek, dr Kinga Wierzbicka, Jolanta Czuchnowska, Małgorzata Dutka-Mucha
28.04.2022

Małopolskie Forum Przedmiotów Przyrodniczych rozpoczęte!

Około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w dniu 27 kwietnia wzięło udział w konferencji online pt. „Inspirująco o nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – rozwijamy pasje i zainteresowania przyrodnicze uczniów”  inaugurującej Małopolskie Forum Przedmiotów Przyrodniczych, zorganizowanej przez Ośrodek w Krakowie we współpracy z Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Patronat nad wydarzeniem objął […]

Czytaj więcej
26.04.2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu we współpracy z  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz Szkołą Podstawową nr 5 w Wadowicach zapraszają uczniów szkół podstawowych z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie „Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj […]

Czytaj więcej
25.04.2022

Jeszcze raz o tym, jak nauczyć rozwiązywania zadań

„Jeżeli chcecie nauczyć się pływać, to trzeba, żebyście weszli do wody; jeśli zamierzacie nauczyć się rozwiązywania zadań, to trzeba, żebyście je rozwiązywali”. /George Polya/

Czytaj więcej
fot. Ł.Kaczyński, statuetka
25.04.2022

Zdobądź nagrodę Małopolski Carolus

Trwa nabór zgłoszeń o tytuł Małopolskiego Carolusa dla wybitnych osobowości uczniowskich, które w danej dziedzinie osiągają sukcesy.

Czytaj więcej
Julia Nowicka, Łukasz Cieślik - Dyrektor MCDN, Ewa Sojat - Wicedyrektor ds. Ośrodka w Tarnowie, Angelika Bilska - Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy PUP w Tarnowie, Anna Mikosz - Radna WM
22.04.2022

Wsparcie dla nauczycieli z Ukrainy w subregionie tarnowskim

21 kwietnia w naszym Ośrodku w Tarnowie odbyło się spotkanie z udziałem 15 nauczycieli z Ukrainy celem udzielenia wsparcia w związku z bieżącą sytuacją przyjmowania uchodźców.

Czytaj więcej
21.04.2022

Czytelnictwo dzieci i młodzieży o szkolnych lekturach komiksach i blogach – konferencja

We współczesnym świecie człowiek nie byłby w stanie funkcjonować bez umiejętności czytania. Dzięki niej komunikujemy się między sobą, wymieniamy potrzebne informacje. Dzięki niej komunikujemy się między sobą, wymieniamy potrzebne informacje. Z tym wiąże się również rozwój czytelnictwa. Książki poszerzają wiedzę, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię, książki pozwalają zapomnieć o kłopotach, pełnią więc rolę terapeutyczną co jest istotne […]

Czytaj więcej
21.04.2022

WSPÓLNIE ODKRYWAJMY PIĘKNO MAŁOPOLSKI!

Małopolska to jeden z najciekawszych regionów Polski posiadający wyjątkowe dziedzictwo kulturowe. Atrakcyjność i malowniczość regionu podkreślają zarówno ciekawa architektura wpleciona w historię i kulturę jak i różnorodne ukształtowanie terenu. Małopolska zachwyca nie tylko pięknem otaczającej przyrody, ale również historią, nierzadko tajemniczą i zapomnianą.

Czytaj więcej
20.04.2022

„Nauczanie w oddziałach przygotowawczych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”

Zapraszamy chętnych nauczycieli do pracy w sieci, której celem jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, jak również wymiana doświadczeń w zakresie pracy w klasach przygotowawczych.

Czytaj więcej
20.04.2022

Wsparcie dla nauczycieli z Ukrainy w subregionie sądeckim

Ośrodek MCDN w Nowym Sączu podjął współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie – Zespołem Zamiejscowym w Nowym Sączu oraz Miastem Nowy Sącz w celu udzielenia wsparcia czynnym zawodowo nauczycielom z Ukrainy na terenie subregionu sądeckiego.

Czytaj więcej
Ewa Sojat - Wicedyrektor ds. Ośrodka w Tarnowie, prelegenci ks. Krzysztof Jankowski, Renata Polek, Małgorzata Ciukaj, Anna Niedojadło
19.04.2022

„O czym są te łzy….?” Jak rozmawiać i aktywnie integrować dzieci i ich rodziców z polskich i ukraińskich szkół i przedszkoli?

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, 20 kwietnia odbyło się seminarium online poświęcone tematyce integrowania dzieci i ich rodziców z polskich i ukraińskich szkół i przedszkoli. Swoimi doświadczeniami dzielili się: ks. Krzysztof Jankowski, doradcy metodyczni – wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz drugiego etapu edukacyjnego.

Czytaj więcej
14.04.2022

Radosnego Alleluja!

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski składa wszystkim Małopolanom życzenia siły z Chrystusowego Krzyża, nadziei płynącej z pustego grobu i radości wielkanocnego poranka.

Czytaj więcej
13.04.2022

„O dniu radosny, pełen chwał”

Czytaj więcej
13.04.2022

O przedsiębiorczości i start’upach wiemy wszystko. Jesteśmy gotowi do działania, otwarci na zmiany

II Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego już za nami!

Czytaj więcej
12.04.2022

„O czym są te łzy….”

Rozmowa, szczery i bezpośredni kontakt na co dzień, delikatność w przekazywaniu uwag na temat zachowania dziecka, szacunek do rozmówcy – to podstawa udanej komunikacji i współpracy. Przedszkola i szkoły mają różne systemy kontaktów z rodzicami, a w dobie tak trudnych sytuacji związanych z wojną w Ukrainie musiały z dnia na dzień wypracować „złoty środek” w […]

Czytaj więcej
Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego
12.04.2022

Eksperymentuj z biologią i przyrodą

Uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia „Eksperymentuj z biologią i przyrodą w szkole podstawowej” wraz z nauczycielem-doradcą metodycznym ds. biologii i przyrody dr Kingą Wierzbicką odwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej
08.04.2022

Jak nie rozmawiać z rodzicami? Neurobiologia wywiadówki

Ponad 100 nauczycieli wzięło udział w konferencji dydaktycznej z udziałem prof. Marka Kaczmarzyka, dotyczącej budowania relacji z rodzicami.

Czytaj więcej
08.04.2022

Wsparcie nauczycieli z Ukrainy

7 kwietnia w naszym Ośrodku w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem 60 nauczycieli z Ukrainy.

Czytaj więcej
06.04.2022

Rozpoczęły się kongresowe sesje

II Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego wystartował!

Czytaj więcej
05.04.2022

II Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zapraszają do udziału w II Małopolskim Kongresie Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Czytaj więcej
Pałac Larischów w Bulowicach
29.03.2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z najpiękniejszych miejsc Małopolski

„Ileż piękna i tajemnic w moim regionie! – moja okolica na szlaku dziedzictwa kulturowego Małopolski” – zapraszamy do wspólnego odkrywania najpiękniejszych miejsc w Małopolsce.

Czytaj więcej
28.03.2022

„Start-upy, innowacje, nowe technologie – jak pobudzać postawy przedsiębiorcze uczniów”

22 kwietnia Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, rozpoczynamy 26-godzinny kurs doskonalący.

Czytaj więcej
25.03.2022

„Szkolnictwo branżowe – w drodze ku kompetencjom przyszłości”

23 marca 2022 roku w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ośrodku w Oświęcimiu odbyła się konferencja „Szkolnictwo branżowe – w drodze ku kompetencjom przyszłości”.

Czytaj więcej
23.03.2022

XI Salon Edukacyjny „Jak zrozumieć i pomóc – dzieci i młodzież w sytuacjach traumatycznych i kryzysowych”

22 marca odbyła się online zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Ośrodek w Krakowie konferencja dydaktyczna. XI Salon Edukacyjny „Jak zrozumieć i pomóc – dzieci i młodzież w sytuacjach traumatycznych i kryzysowych” zgromadził ponad 300 osób zainteresowanych wyzwaniami stojącymi przed współczesną edukacją.

Czytaj więcej
22.03.2022

Decoupage i foremki silikonowe w wielkanocnych pracach plastycznych

Wielkanoc już tuż, tuż. Czas na przygotowanie ozdób świątecznych techniką decoupage z użyciem silikonowych foremek.

Czytaj więcej
15.03.2022

Bez relacji nie ma edukacji. Jak je tworzyć i utrzymywać?

Relacje to temat zawsze aktualny w edukacji. Sytuacja wywołana pojawieniem się uczniów ukraińskich, wywołała potrzebę ich przebudowy  i dostosowania do aktualnych potrzeb.

Czytaj więcej
14.03.2022

Jak dobrze przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Już niedługo wiosna. Kolejna sesja egzaminacyjna przed nami.  Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin w życiu każdego ucznia.

Czytaj więcej
arrow
Facebook
YouTube