20.09.2022

Bezpłatne szkolenia rad pedagogicznych oraz bezpłatne konsultacje psychologiczne

Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do skorzystania ze szkoleń rad pedagogicznych realizowanych przez psychologów w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

Wszystkie szkolenia rad pedagogicznych są bezpłatne, a ich uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach. Szkolenia będą realizowane zarówno w formie stacjonarnej w Państwa szkole, jak również online na platformie MS Teams. Możliwość zapisu zespołów nauczycieli na szkolenia znajduje się na stronie ZGŁOSZENIA INSTYTUCJI

Proponowane tematyProwadzący
Jak dbać o siebie. Praktyczne wsparcie dla nauczycieliDiana Dziadosz
Trudne emocje. Jak wspierać siebie i innych, gdy emocje biorą góręDiana Dziadosz
Mindfulness dla nauczycieliDiana Dziadosz
Jak zostawić za sobą zamartwianie. Praktyczne ćwiczenia dla nauczycieliDiana Dziadosz
Proces adaptacji do nowych sytuacji w życiu dziecka (współczesne zagrożenia świata, nauka zdalna, pandemia)Karolina Woś
Jak wspierać siebie i zachować energię do działania – profilaktyka wypalenia zawodowegoAnna Obrzut
Komunikacja z uczniem i rodzicem – jak poprzez odpowiednią praktykę pokonywać bariery i trudności w relacjachAnna Obrzut
Jak przekazać dziecku informacje o trudnych sytuacjach wywołanych pandemią, nauka zdalną czy współczesnymi zagrożeniami świata?Karolina Woś
Wróć do relacji. Nauczyciel – uczeń, bariery i zagrożenia w komunikacji po okresie pandemiiBarbara Zelek
Wspieranie zdrowia psychicznego uczniów w praktyce szkolnej – lęk w sytuacji kryzysuAnna Obrzut
Asertywność w pracy nauczyciela – jak rozsądnie stawiać graniceAnna Obrzut
Stres przed egzaminem. Jak wspierać ucznia w sytuacji stresowejDiana Dziadosz
Budowanie pozytywnej atmosfery w klasie w perspektywie zmian rozwojowych nastolatkówElżbieta Głąb
Między ofiarą a katem – znamiona hejtu. Jak rozpoznać zjawisko i pomóc podopiecznym?Barbara Zelek
Jak budować w uczniach przekonanie o własnym efektywnym działaniu? – Rozwijanie poczucia własnej skuteczności uczniaElżbieta Głąb
Uzależnienie od Internetu jako jedno z zagrożeń współczesnego świataKarolina Woś
Z uśmiechem na ustach – jak nie dać się krytyceAnna Obrzut
Dobrostan osobisty i jego wpływ na skuteczność w pracy i życiu. Sztuka dbania o siebie w oparciu o analizę oraz zaspokajanie potrzeb oraz świadome kreowanie myśliBarbara Zelek
Szczęśliwy nauczyciel – jak zadbać o własne samopoczucie uciszając głos „wewnętrznego krytyka”, czyli jak spojrzeć na siebie przychylnym okiemElżbieta Głąb
„Uczeń z ADHD w Twojej klasie. Nowe spojrzenie na metody i sposoby pracy z uczniemBarbara Zelek
Rozpoznanie obrazu własnego ja, jako klucz do bramy samorozwoju osobistegoBarbara Zelek
Techniki ułatwiające planowanie, zapamiętywanie i systematyczną pracę szkolnąAnna Obrzut
Ja czy my? O uczniu w klasie. Budowanie relacji w klasie poprzez rozwijanie poczucia wspólnotyElżbieta Głąb
Zaburzenia odżywiania – jak rozmawiać o nich z młodzieżą?Karolina Woś

W przypadku zainteresowania innym tematem zapraszamy do zgłaszania własnych propozycji szkoleń rad pedagogicznych związanych z nauczaniem zdalnym. Propozycję tematów prosimy przesyłać na adres email: projekty@mcdn.edu.pl, tel. 789 077 073.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. W ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” oferujemy Państwu dyżury psychologów, którzy udzielają indywidualnego wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu, problemów emocjonalnych, wypalenia zawodowego i innych, z którymi spotykacie się Państwo w środowisku szkolnym. Wystarczy umówić się na dogodny termin.

Karolina Woś – absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzania Uniwersytetu Rolniczego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologii i pedagogiki sądowej oraz studia doktoranckie dyscyplina: Pedagogika. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Poradnictwa psychologicznego i interwencji kryzysowej. Pracuje jako psycholog szkolny w jednej z krakowskich szkół podstawowych, gdzie zgłębia problemy i potrzeby dzieci, młodzieży oraz wychowawców i nauczycieli. Autorka artykułów: „Rola mediacji oraz negocjacji w rozwiązywaniu konfliktu” , „Rola ojca w procesie wychowania dziecka”, „Społeczne konsekwencje migracji zarobkowej rodziców”, „Uwarunkowania kryzysów w rodzinie. Analiza problemów”, „Charakterystyka szkolnictwa jezuickiego. Normy i wartości przekazywane wychowankom”.
Oferuje wsparcie w zakresie: adaptacji uczniów do szkoły, pokonywania trudności szkolnych.

Konsultacje w poniedziałki w godzinach 11:00-15:00
MCDN Kraków, ul. Lubelska 23
tel.: 12 623 76 56 wew. 144; kom.: 451 047 425
e-mail: k.wos@mcdn.edu.pl 

Barbara Zelek – absolwentka Psychologii klinicznej i osobowości Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu oraz Zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycieli. Pracuje, jako psycholog oraz współtwórca w projekcie „Piąteczka Emocjonalny Przystanek Przedszkolaka”, którego założeniem jest wsparcie w zakresie emocjonalno-społecznym dzieci w wieku 4-6 lat. Współpracuje z przedszkolami integracyjnymi. Od trzech lat świadczy wsparcie psychologiczne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Opiekuje się rodzinami wymagającymi poradnictwa psychologicznego oraz treningów personalnych. Pracuje, jako trener TUS z młodzieżą i dziećmi przedszkolnymi metodą „Brick &Play”.
Oferuje wsparcie w zakresie: pomocy uczniom lękliwym oraz wycofanym, rozwijania umiejętności emocjonalno-społecznych.

Konsultacje w środy w godzinach 12:00-16:00
MCDN Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61
tel.: 18 443 71 72; kom.: 451 047 428
e-mail: b.zelek@mcdn.edu.pl

Diana Dziadosz – absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna i osobowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Aktualnie studentka studiów podyplomowych na kierunku  „terapia akceptacji i zaangażowania” (ACT).W swojej praktyce prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapie, szkolenia i warsztaty dla dorosłych, kursy on-line. Jest założycielką bloga o relacjach, samorozwoju i macierzyństwie.  Pomaga klientom w prowadzeniu wartościowego życia, wykorzystując m.in. elementy terapii akceptacji i zaangażowania, uważności, współczucia.
Oferuje wsparcia w zakresie: pomocy osobom zmagającym się m.in.: z lękiem, depresją, porwaniami emocjonalnymi, stresem, spadkiem motywacji,trudnościami w adaptacji.

Konsultacje w poniedziałki w godzinach 10:00-14:00
MCDN Kraków, ul. Lubelska 23
tel.: 12 623 76 56 wew. 144; kom.: 451 047 427
e-mail: d.dziadosz@mcdn.edu.pl

Anna Obrzut – absolwentka Psychologii o dwóch specjalnościach: Psychologia kliniczna i osobowości oraz Psychologia wychowawcza z psychoprofilaktyką. Ukończyła studia podyplomowe
z Socjoterapii dzieci i młodzieży. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną.  Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz w udzielaniu konsultacji psychologicznych i prowadzeniu szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje osobiste oraz kształtujących umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem, komunikacji i wsparcia emocjonalnego.
Oferuje wsparcie w zakresie: radzenia sobie ze stresem, profilaktyki zdrowia psychicznego, pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (komunikacja, emocje, sytuacje trudne), przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00
MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
tel.: 12 261 31 51; kom.: 451 047 426
e-mail: a.obrzut@mcdn.edu.pl

Elżbieta Głąb – absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Certyfikowana trenerka umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą zdobywała pracując na stanowisku psychologa w zespole szkolno-przedszkolnym, a także w szkole podstawowej, w której obecnie pracuje, prowadząc zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, konsultacje z rodzicami i nauczycielami oraz udzielając bezpośredniej pomocy uczniom. Doświadczenie dydaktyczne zdobywa jako nauczyciel akademicki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie zajmuje się także działalnością naukową. Czynnie uczestniczyła w organizacji kilku ogólnopolskich konferencji naukowych. Współautorka monografii naukowej pt. „Poczucie wspólnoty a poczucie skuteczności i wypalenie zawodowe”.
Oferuje wsparcie w zakresie: pokonywania trudności adaptacyjnych uczniów, wspomagania rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów (np. radzenie sobie z trudnymi emocjami),pracy z uczniami w wieku szkolnym.

Konsultacje w piątki w godzinach 8:00-12:00
MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
tel.: 12 261 31 51; kom.: 451 047 426
e-mail: e.glab@mcdn.edu.pl

 

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” – Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4

wróć do listy aktualności