21.09.2022

„Edukacja relacyjna drogą do rozwijania kompetencji uniwersalnych”

Seminarium dla dyrektorów i nauczycieli pn.  „Edukacja relacyjna drogą do rozwijania kompetencji uniwersalnych” jest realizowane w ramach projektu Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje. Spotkanie odbędzie się jest 5 października br.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zbliżające się spotkanie, które poprowadzi prof. IFiS dr hab. Michał Federowicz – socjolog, kierownik Zespołu Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, ma na celu w szczególności zainicjować i zgłębić zagadnienia związane z modelem edukacji relacyjnej opartej na wzajemnej interakcji uczestników tego procesu w znaczeniu teoretycznych jak i praktycznym.

Seminarium odbędzie się 5 października br. w godzinach od 1.00 do 16.00, i będzie miało formę spotkania stacjonarnego. Organizator powiadomi zarejestrowanych uczestników seminarium o miejscu jego realizacji.

Zgłoszenia do udziału w seminarium trwają do 27 września 2022 r. i przyjmowane są w formie elektronicznej – należy wypełnić formularz znajdujący się pod linkiem: https://tiny.pl/wh35x.

Wszystkie informacje o seminarium znajdują się również na stronie: https://uniwersytetodpowiedzialny.pl/seminarium-edukacja-relacyjna-zaproszenie/

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zaproszenie na bezpłatne seminarium „Edukacja relacyjna drogą do rozwijania kompetencji uniwersalnych”

 

wróć do listy aktualności