17.11.2022

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Slajd tytułowy, w górnej części prowadzacy konferencję

16 listopada 2022 roku  około150 nauczycieli, wychowawców, pedagogów, wszystkich typów szkół z Małopolski i innych województw wzięło udział w konferencji „Rodzina wczoraj i dziś. Perspektywy nauczania wychowania do życia w rodzinie w szkole” zorganizowanej w formie hybrydowej  przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu.

Celem konferencji było ukazanie wartości rodziny w życiu człowieka, a także podkreślenie znaczenia szkoły we wspieraniu integralnego rozwoju dzieci i młodzieży. Tematyka nawiązuje do aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie wspomagania wychowawczej roli rodziny właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

Jak wiemy, podstawowe zadania szkoły obejmują przede wszystkim wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Każdy rodzic jednak życzyłby sobie również, aby szkoła włączyła się w proces wychowania, tak by jego dziecko bezpiecznie przeszło przez okres dzieciństwa i młodości.

Konferencja potwierdziła, że celem zajęć WdŻwR jest właśnie takie wsparcie rodziców.
Szkoła zatem w dużej mierze odgrywa kluczową rolę w dziele wychowania w zakresie seksualności i dojrzewania płciowego. Treści programowe są dostosowane do wieku i rozwoju dzieci oraz ich możliwości percepcyjnych, a same lekcje mają wspierać kształtowanie hierarchii wartości i przedstawiać obowiązujące normy społeczne.

Galeria zdjęć

Nagranie z konferencji

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube