22.06.2022

Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!

21 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 Wadowicach odbyła się konferencja „Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!”. Podczas wydarzenia zostali uhonorowani zwycięzcy konkursu o tym samym tytule oraz twórcy nagrodzonych prac w konkursie zrealizowanym w ramach pilotażowego projektu „Każde dziecko jest zdolne”.

W konferencji „Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!” uczestniczył Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, który ze względu na ważne obowiązki służbowe nie mógł wziąć udziału osobiście i połączył się z uczniami online. Rzecznik między innymi odpowiedział na pytania dzieci dotyczące m.in. wzmocnienia roli samorządów uczniowskich w środowisku lokalnym, miejsc, w których dzieci mogą uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych, wzrostu przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza po okresie pandemii. Całe wydarzenie swoim patronatem objęli: Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak – Małopolska Kurator Oświaty oraz Bartosz Kaliński – Burmistrz Wadowic. Partnerami wydarzenia zostali: TAURON Sprzedaż sp. z o.o. oraz UKS Klub Sportowy Kadet Oświęcim. Patronatu medialnego udzielili: Radio eM oraz TVP 3 Kraków.

Święto dzieci województwa małopolskiego zgromadziło w Wadowicach wielu ważnych gości. W spotkaniu z dziećmi i młodzieżą wzięli udział m.in.: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak – Małopolska Kurator Oświaty, Anna Mikosz – radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marta Budzyńska – Zastępca Burmistrza Wadowic, Piotr Bogacki – Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci przy Rzeczniku Praw Dziecka, Agata Suszczyńska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Paweł Jarosz – Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach.

Podczas wtorkowego spotkania uczniowie mieli okazję spotkać się z ciekawymi osobami. O tym, że razem możemy więcej, przekonał wszystkich ks. Łukasz Piórkowski – Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Drugi z prelegentów – Jasiek Mela, polski podróżnik i działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała, opowiedział o swoich podróżach na końce świata i w głąb siebie. Ostatnim gościem podczas konferencji był ks. prof. Robert Nęcek – były rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej, korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej, który pokazał wszystkim, dlaczego warto być dobrym.

Podczas konferencji nagrodzono uczniów w Wojewódzkim Konkursie „Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!”. Organizatorami konkursu byli: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Wadowicach. Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka wśród dzieci i młodzieży, ale także umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności oraz wykazanie się wrażliwością artystyczną, rozwijanie kreatywności, wyobraźni, twórczej aktywności a także promocja talentów. W konkursie wzięło udział 293 uczniów z 74 szkół podstawowych i placówek oświatowych naszego województwa. Komisja konkursowa podkreśliła wysoki poziom prac, wiedzę na temat praw dziecka a także zrozumienie i ciekawe rozwiązania tematu. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody, których sponsorami byli m.in.: Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, TAURON Sprzedaż sp. z o.o., Energylandia oraz Burmistrz Wadowic.

Konkurs na prezentację sukcesu uczniów został przeprowadzony w ramach pilotażowego projektu „Każde dziecko jest zdolne” finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego i realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu, w którym uczestniczyli uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, było podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowanie kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów. Działania projektowe zostały zrealizowane w okresie od 1 marca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. W projekcie uczestniczyło 19 szkół wyłonionych drogą konkursu; w każdej z nich ze wsparcia korzystało 16 uczniów oraz ich rodzice i nauczyciele. Łącznie w projekcie wzięło udział 304 uczniów, 496 nauczycieli i prawie 400 rodziców. Opiekę nad działaniami realizowanymi w szkołach sprawowali nauczyciele konsultanci ze wszystkich Ośrodków MCDN. Do konkursu złożono łącznie 148 prac. Oceny dokonała Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych MCDN. Zatwierdzenie wyników oceny prac konkursowych, zgodnie z Regulaminem konkursu, należało do kompetencji Kapituły Konkursowej skupiającej przedstawicieli wojewódzkich władz samorządowych, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej przyznano 16 nagród i 16 wyróżnień.

 

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności