15.05.2023

Motywacja i wyzwania do rozwoju aktywności fizycznej sposobem na podniesienie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – publikacja pokonferencyjna

uczestnicy konferencji

„To, czy dana osoba podejmie aktywność fizyczną zależy od bardzo wielu czynników. Niektóre osoby zmotywuje strach przed konsekwencjami braku ruchu, inne zareagują na aspekt rywalizacyjny, a jeszcze inne znajdą w ruchu elementy medytacji wpływające również na kondycję psychiczną. Czynniki motywacyjne należą do najważniejszych determinantów podejmowania i uczestnictwa w aktywności fizycznej (…) naszych uczniów.”

Ponadto, jeśli podczas lekcji wychowania fizycznego wykorzystamy powszechnie dostępne  urządzenia i rozwiązania z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), zadbamy o koordynację ruchową i kondycję uczniów oraz będziemy ich inspirować, to osiągniemy optymalne rezultaty rozwoju dzieci i młodzieży.

Te i inne aspekty zostały przedstawione zostały 17 maja br. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie podczas konferencji online poświęconej tematyce aktywności ruchowej dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli. Swoimi doświadczeniami dzielili się: ks. Krzysztof Jankowski, doradcy metodyczni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz języka niemieckiego.

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube