08.03.2024

IV Małopolski Kongres Szkolnego Doradztwa Zawodowego – zapowiedź wydarzenia

W tym roku stawiamy na KOMPETENCJE! O kompetencjach miękkich i twardych, ich roli w procesie kształcenia uczniów i przyszłych pracowników będziemy mówić na sesjach IV Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zapraszają do udziału w IV Małopolskim Kongresie Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich nauczycieli, którym sprawy doradztwa zawodowego są bliskie.

Podczas Kongresu pokażemy, w jakim stopniu kompetencje osobiste są przydatne w pracy na różnych stanowiskach, w zawodach technicznych, w zdigitalizowanym i cyfrowym świecie. Będziemy prezentować zawody z branży logistyczno-transportowej, ścieżki kariery młodych techników, w tym informatyków, powiemy także o różnicach międzypokoleniowych w relacjach: uczeń-nauczyciel oraz pracownik-pracodawca. Dyrektorom szkół i placówek oferujemy wiedzę o turkusowej szkole i nowoczesnym podejściu do szkolnego doradztwa zawodowego. Dla doradców zawodowych mamy kilka aktualnych i realnych rozwiązań metodycznych przydatnych w pracy z uczniem i z grupą.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI W ROZWIJAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

Aktualna sytuacja na rynku pracy wymaga dostosowania systemów edukacji do nowych standardów, gdyż wzmożone zapotrzebowanie na specjalistów wiąże się ze wzrostem roli kompetencji miękkich, umiejętności cyfrowych i zdolności adaptacyjnych.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy, szybki rozwój technologii, automatyzacja życia i widoczny w naszym otoczeniu proces globalizacji mogą absolwentom szkół i uczelni ułatwiać sukces zawodowy, ale jednocześnie stawiają przed nimi nowe wymagania. W ramach IV Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego odbędą się cztery sesje tematyczne pozwalające uczestnikom: dyrektorom szkół, szkolnym doradcom zawodowym, pedagogom i psychologom szkolnym zaktualizować wiedzę o świecie pracy i kształceniu takich kompetencji, które gwarantują uczniom sukces edukacyjny i zawodowy.

Już dziś pracodawcy poszukują osób posiadających nie tylko solidną wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, zdolność do pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność uczenia się przez całe życie.
Powyższe zagadnienia zostaną pogłębione przez specjalistów w trakcie wszystkich sesji Kongresu.

Ramowy program Kongresu

Dzień Forma Temat przewodni Adresat/prelegenci
12 marca 2024 g.13.00-16.45 Konferencja stacjonarna
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego,
Al. 29 Listopada 46
Wiedza i umiejętności w rozwijającym się świecie dyrektorzy szkół i placówek, doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni,
12 marca 2024 g. 14.30-17.30 Warsztaty stacjonarne Gdy słuchasz i mówisz (mikrokurs komunikacji budującej relacje) warsztaty poprowadzi wybitny specjalista, prof.  Andrzej Blikle – członek Rady Naukowej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Academia Europaea (Europejska Akademia Nauk), wykładowca uniwersytecki
13 marca 2024 g.16.00-19.15 Konferencja online Doradztwo zawodowe w szkole – szczególne wyzwania i realne cele doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
14 marca 2024 g.16.00-19.15 Konferencja online Poznajemy świat pracy – branża transportowo-logistyczna doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele
15 marca 2024 g.15.00-18.15 Konferencja online Człowiek pracujący w zdigitalizowanym świecie doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej i online, w dniach od 12 do 15 marca 2024 r.

Bądź nowoczesnym i świadomym doradcą zawodowym!
Dołącz do uczestników IV Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego!

Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz dr Gabriela Olszowska – Małopolski Kurator Oświaty.

Plakat IV Małopolskiego Kongresu Szkolnego Doradztwa Zawodowego

*Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube