28.09.2023

Uczeń i jego SPEcjalne potrzeby – publikacja pokonferencyjna

kolorowe kredy

Konferencja „Uczeń i jego SPEcjalne potrzeby” zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu w dniu 3 października br. cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek – w spotkaniu uczestniczyło około 200 osób.

Inspiracją do zorganizowania konferencji była potrzeba zwrócenia uwagi wychowawcom i nauczycielom na to, jak ważne jest, aby szkoły i społeczności były otwarte na różnorodność i zapewniały wsparcie pozwalające każdemu uczniowi na jego wszechstronny rozwój.

Wykład otwierający konferencję na temat wyjątkowości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wygłosiła Ewa Plura, neurodydaktyk i oligofrenopedagog. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Specjalni uczniowie – specjalne układy nerwowe” nie tylko wskazała, z czego wynika wyjątkowość tych uczniów, podała również wskazówki, jak z nimi pracować i wspierać ich w rozwoju.

Dr Małgorzata Gil, pedagog, w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Uczeń i jego SPEcjalne potrzeby w szkole – wyzwanie czy skazanie” opowiedziała o funkcjonowaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole z perspektywy dyrektora. Podkreśliła również zadania nauczyciela, dla którego praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinna stanowić inspirujące wyzwanie edukacyjne.

Aleksandra Karasowska, psycholog znana z licznych publikacji dla rodziców i nauczycieli, podczas wykładu „W jedności siła” dała nauczycielom wiele cennych wskazówek, w jaki sposób współpracować z rodzicami dla dobra dziecka.

Wykład zamykający konferencję: „Pomagamy rozwijać skrzydła” wygłosiła Krystyna Dynowska, nauczyciel konsultant MCDN. Był on podsumowaniem dotychczasowych doświadczeń Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we wspieraniu dzieci zdolnych jako uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Informacja zwrotna pozyskana z ankiet ewaluacyjnych od uczestników konferencji wskazuje, że nauczyciele doceniają wagę poruszanych tematów, a treści przekazane na konferencji były dla nich interesujące i ważne. Konferencja poświęcona uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń; pokazała wychowawcom i nauczycielom, że warto zaangażować się w edukację tych uczniów.

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube