14.11.2023

Dyrektor szkoły jako kreator jej autorskiego modelu – warsztaty

obraz trzy statki papierowe

Spostrzeżenie Heraklita, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” sprawdza się także w dziedzinie zarządzania współczesną szkołą – środowiskiem, w którym dynamika zmian utrzymuje się zwykle na bardzo wysokim poziomie.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na warsztaty „Dyrektor szkoły jako kreator jej autorskiego modelu”, które odbędą się 1 grudnia br., w formule online.

Warsztaty, które proponujemy dyrektorom i wicedyrektorom szkół, zaprezentują odbiorcom syntetyczne ujęcie kilku zasadniczych aspektów organizacji pracy dyrektora szkoły. W czasie spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z przywódczą rolą dyrektora, współpracą z kuratorium oświaty i lokalnymi władzami samorządowymi, wpływem programów i projektów autorskich na poprawę efektywności pracy oraz rozbudzaniem uczniowskich zainteresowań.

Spotkanie poprowadzi Jerzy Lackowski – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ, wojewódzki kurator oświaty w Krakowie w latach 1990-2002, ekspert edukacyjny, współautor aktualnych standardów kształcenia przyszłych nauczycieli.

Informacje wraz z możliwością zapisów

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube