09.06.2023

Grywalizacja i gry symulacyjne – konferencja

grafika promująca konferencję

Nie od dziś wiadomo, że gry uczą i pobudzają kreatywność. Nowoczesne techniki gier, przy zastosowaniu współczesnych narzędzi komunikacyjnych i informatycznych to znakomita pomoc edukacyjna oraz wzbogacająca tradycyjne metody dydaktyczne inspiracja dla nauczycieli.

Celem konferencji jest zaprezentowanie grywalizacji jako narzędzia służącego wspieraniu motywacji i procesu uczenia się. Dzięki zastosowaniu wybranych mechanik i dynamiki gier oraz odpowiednio przygotowanej rozgrywce można doprowadzić do tego, że uczniowie z przyjemnością i zaciekawieniem zaczną angażować się w rozwiązywanie zadań, przyswajanie nowej wiedzy, a przy okazji będą odpowiednio rozbudzać swoje zainteresowanie konkretnym przedmiotem. Wzmacniając w ten sposób motywację wewnętrzną, uczniowie wyraźniej dostrzegają cel i sens uczenia się.

W konferencji wezmą udział specjaliści zajmujący się grywalizacją, którzy na co dzień wdrażają i stosują tę metodę w swoich projektach oraz pomagają w implementacji gier i grywalizacji w edukacji i biznesie:

– dr Marek Makowiec – założyciel pierwszego w Polsce „Laboratorium Grywalizacji”, przekonany o zasadności jej stosowania w codziennym życiu,
– Anna Gąsiorowska – prezes firmy oraz założycielka platformy grywalizacyjnej Aribo,
– Andrzej Peć – ekspert w firmach technologicznych  z zakresu edukacji i grywalizacji,
– Aleksandra Witoszek-Kubicka – autorka projektów badawczych i publikacji naukowych z obszarów gamifikacji,
– Bożena Janowska – trener biznesu, psycholog, facylitator, coach ICC,
– Sławomir Czuba – autor gier dziecięcych, rodzinnych i imprezowych,
– Marcin Pałys  – specjalista w zakresie grywalizacji szkoleń oraz wykorzystania technik scenicznych w prezentacjach biznesowych,
– Anna Chabińska-Węgrecka – nauczyciel i praktyk grywalizacji w szkole.

Nasi prelegenci dowiodą, że gry i grywalizacja wspomagają procesy uczenia się, rozwijają zdolność logicznego myślenia, planowania, działania strategicznego i wyciągania wniosków, a także pozytywnie wpływają na efekty pracy indywidualnej i zespołowej.

Konferencja organizowana jest przez MCDN Ośrodek w Krakowie wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i odbędzie się w formie zdalnej 15 czerwca br.

Program konferencji wraz z możliwością zapisu

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube