29.01.2024

Standardy ochrony małoletnich w ofercie MCDN — II edycja warsztatów

płaczące dziecko

W związku z ogromnym zainteresowaniem naszym seminarium pt. „Standardy ochrony małoletnich w przedszkolu i szkole”, na które zapraszaliśmy w terminie 21 stycznia br., rozszerzyliśmy naszą ofertę o dodatkowy termin i 30 stycznia br. realizujemy II edycję warsztatów poświęconych tej tematyce. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez Państwa dyrektorów i nauczycieli, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na wydarzenia wspierające Państwa we wdrożeniu standardów i opracowaniu Polityki Ochrony Małoletnich w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Standardy ochrony małoletnich to zbiór zasad i procedur postępowania sprzyjających tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dzieciom środowiska. Określają one m.in.: organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania podejmowanych w tym zakresie działań, jak również zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy.

Standardy zostały wprowadzone Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1606). Do ich wprowadzenia zostały zobowiązane m.in. wszystkie organy zarządzające jednostkami systemu oświaty, tj. dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek.

Już 30 stycznia br. w Ośrodku w Oświęcimiu odbędzie się II edycja seminarium online pt. „Standardy ochrony małoletnich w przedszkolu i szkole”

Program i zapisy na II edycję warsztatów

Na bieżąco Ośrodek w Oświęcimiu realizuje również szkolenia zespołów nauczycieli obejmujące tę tematykę – zapraszamy do kontaktu.

5 lutego br. zapraszamy na konferencję online pt. „Stop krzywdzeniu dzieci – standardy ochrony małoletnich w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej” Stop krzywdzeniu dzieci – standardy ochrony małoletnich w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Udzielamy również konsultacji w tym obszarze. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

 

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube