Halina Wesołowska

Nauczyciel konsultant ds. kompetencji kluczowych w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej, wicedyrektor MCDN

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • kompetencje kluczowe w podstawie programowej, programach nauczania, na lekcjach
 • edukacja regionalna – pedagogika muzealna
 • wychowanie patriotyczne – pedagogika pamięci
 • ocenianie osiągnięć ucznia na lekcjach historii
 • projekty edukacyjne w szkole
 • coachingowy styl zarządzania
 • coaching inspiracją do rozwoju nauczyciela/ucznia

Wykształcenie: mgr historii, specjalista krajowy w zakresie rozwijania umiejętności kluczowych
w szkołach (historia),  studia podyplomowe w zakresie Coaching – innowacja w zarządzaniu, inspiracja w rozwoju,  organizacja i zarządzanie oświatą, edukator

Kontakt: (+48) 12 617 11 10

Wyślij wiadomość: h.wesolowska@mcdn.edu.pl


Daria Grodzka

Nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej MCDN, redaktor naczelna miesięcznika „Hejnał Oświatowy”

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • edukacja historyczna i obywatelska
 • zapewnienie nauczycielom możliwości wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć własnych i szkoły/placówki oświatowej na łamach „Hejnału Oświatowego”
 • upowszechnianie przykładów dobrych praktyk na łamach „Hejnału Oświatowego”
 • zarządzanie informacją, dostęp do aktualnej informacji pedagogicznej, w tym bazy zasobów MCDN (materiały dydaktyczne, przykłady dobrych praktyk)
 • koordynowanie regionalnego konkursu dla nauczycieli „Kreatywny Nauczyciel”
 • koordynowanie kursu dla nauczycieli „Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej”

Wykształcenie: mgr historii, edukator, studia podyplomowe z wiedzy o państwie i społeczeństwie, wychowania prorodzinnego, dziennikarstwa

 Kontakt: (+48) 12 61 71 111

Wyślij wiadomość d.grodzka@mcdn.edu.pl


Robert Kulpa

Nauczyciel konsultant ds. geografii i wiedzy o społeczeństwie

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • organizowanie sieci współpracy i samokształcenia
 • edukacja regionalna
 • tworzenie gier dydaktycznych i terenowych
 • geografia w nowej podstawie programowej
 • wiedza o społeczeństwie w nowej podstawie programowej

Wykształcenie: mgr geografii, studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

Kontakt: (+48) 12 623 76 46 wew. 109

Wyślij wiadomość r.kulpa@mcdn.edu.pl