Krystyna Dynowska-Chmielewska
Nauczyciel konsultant ds. projektów edukacyjnych

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 1. Nowoczesne metody pracy z uczniami, w tym praca metodą projektu edukacyjnego
 2. Praca z uczniem zdolnym, w tym: diagnozowanie i wspieranie, współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.
 3. Kompetencje przyszłości, w tym rozwijanie kompetencji miękkich uczniów.
 4. Merytoryczne aspekty realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykształcenie: magister filologii polskiej,  magister nauk społecznych, studia podyplomowe z logopedii, kurs kwalifikacyjny i studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie, kwalifikacje edukatorskie uznane przez MENiS, certyfikat trenerski programu Management im Bildungssektor – Train the Treiner , edukator programu Nowa Szkoła ( grupa 100/1)- certyfikat ORE i MEN, II stopień specjalizacji w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w oświacie.

Kontakt: Tel.18 443 80 01 w.16, 519 849 787
Wyślij wiadomość: k.dynowska@mcdn.edu.pl


Daria Grodzka
Nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej MCDN, redaktor naczelna miesięcznika „Hejnał Oświatowy”

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • edukacja historyczna i obywatelska
 • zapewnienie nauczycielom możliwości wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć własnych i szkoły/placówki oświatowej na łamach „Hejnału Oświatowego”
 • upowszechnianie przykładów dobrych praktyk na łamach „Hejnału Oświatowego”
 • zarządzanie informacją, dostęp do aktualnej informacji pedagogicznej, w tym bazy zasobów MCDN (materiały dydaktyczne, przykłady dobrych praktyk)
 • koordynowanie regionalnego konkursu dla nauczycieli „Kreatywny Nauczyciel”
 • koordynowanie kursu dla nauczycieli „Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej”

Wykształcenie: mgr historii, edukator, studia podyplomowe z wiedzy o państwie i społeczeństwie, wychowania prorodzinnego, dziennikarstwa

Kontakt: (+48) 12 61 71 111
Wyślij wiadomość: d.grodzka@mcdn.edu.pl


Robert Kulpa
Nauczyciel konsultant ds. geografii i wiedzy o społeczeństwie

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • organizowanie sieci współpracy i samokształcenia
 • edukacja regionalna
 • tworzenie gier dydaktycznych i terenowych
 • geografia w nowej podstawie programowej
 • wiedza o społeczeństwie w nowej podstawie programowej

Wykształcenie: mgr geografii, studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

Kontakt: (+48) 12 623 76 46 wew. 109
Wyślij wiadomość: r.kulpa@mcdn.edu.pl


arrow
Facebook
YouTube