Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Lubelska 23
30-003 Kraków
tel. 12 623-76-46, 623-76-56 fax. 12 61-71-124
NIP 677-23 -51-458; REGON 121385785
www.mcdn.edu.pl
biuro@mcdn.edu.pl

Rachunek bankowy

PKO BP SA
67 1020 2906 0000 1202 0404 9508
dochody własne

Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP
(w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli”)


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie

ul. Garbarska 1
31-131 Kraków
tel. 12 422-43-81
tel. 12 422-93-06, 422-86-13
fax. 12 422-30-26
krakow@mcdn.edu.pl
Biuro Obsługi Klienta (BOK) : 12 422 14 49,  fax: 12 422 30 26
tel. kom. 513 042 381
bok.krakow@mcdn.edu.pl
Kasa – pok.11, tel. 12 422-93-06 wew. 142

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
Tel.: 18 443-71-72 lub 18 443-80-01
Fax: wew. 18
nowysacz@mcdn.edu.pl
Biuro Obsługi Klienta (BOK): tel. 18 443-71-72 lub 18 443-80-01 wew. 25, 42
tel. kom. 513 042 386
bok.nowysacz@mcdn.edu.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Oświęcimiu

ul. Bema 4
32-600 Oświęcim
tel. (033) 844-43-14
fax (033) 844-42-93
oswiecim@mcdn.edu.pl
Biuro Obsługi Klienta (BOK):tel.0-33- 8 444 314 w. 33
tel. kom. +48 513 042 427
fax. 0-33- 8 444 293
bok.oswiecim@mcdn.edu.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Tarnowie

ul. Nowy Świat 30
33-100 Tarnów
tel. (014) 688-88-10
fax (014) 688-88-11
tarnow@mcdn.edu.pl
Biuro Obsługi Klienta (BOK): tel. 14 688 88 10 wew. 118
tel. kom. 513 042 389
bok.tarnow@mcdn.edu.pl