Kraków
31-131 Kraków, ul. Garbarska 1
tel. (012) 422-93-06 lub 422-86-13
fax (012) 422-30-26
krakow@mcdn.edu.pl
Nowy Sącz
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61
Tel.: 18 443-71-72 lub 18 443-80-01
Fax: wew. 18
nowysacz@mcdn.edu.pl
Oświęcim
32-600 Oświęcim, ul. Bema 4
tel. (033) 844-43-14
fax (033) 844-42-93
oswiecim@mcdn.edu.pl
Tarnów
ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów,
tel. (014) 688-88-10
fax (014) 688-88-11
tarnow@mcdn.edu.pl