Lokalizacja i dojazd

Budynek zlokalizowany jest w centralnej historycznej strefie Krakowa, dzielnicy Stare Miasto, w odległości 400 m w linii prostej od Rynku Głównego i 900 m od Dworca Głównego. Nieruchomość usytuowana jest u zbiegu ulic Garbarskiej, Łobzowskiej, Asnyka. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zwarta zabudowa kamienic o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz usługowym, budynek Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz lokalny skwer i zieleń miejska Plant krakowskich. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Garbarskiej, boczne od ulicy Asnyka. Pełny dostęp dla ruchu kołowego od ulicy Łobzowskiej. Dostęp komunikacją miejską autobusową i tramwajową – przystanki bezpośrednio przy ulicy Dunajewskiego i Basztowej (odległość 200 m).

Oznaczenie

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym da osób niewidomych i słabowidzących.

Parking, miejsca postojowe

6 miejsc parkingowych na parkingu wewnętrznym od strony ulicy Łobzowskiej oraz 1 miejsce parkingowe na parkingu wewnętrznym od strony ulicy Asnyka.

BOK/Sekretariat

W budynku na I piętrze dostępne są: Biuro Obsługi Klienta (BOK) i sekretariat oddalone od siebie o kilkanaście metrów.

Trasa wolna od przeszkód

Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze (sale wykładowe), na I piętrze (sale wykładowe i pokoje biurowe), oficynie budynku (pomieszczenia biurowe) oraz piwnicy budynku (pomieszczenie socjalne wraz z częścią przeznaczoną dla wszystkich klientów). Szerokość korytarzy i drzwi na parterze, I piętrze, w oficynie budynku i piwnicy zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda

Budynek nie jest wyposażony w windę ani platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toaleta

Toalety znajdują się w piwnicach, na parterze, na I piętrze oraz w oficynie budynku i nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Monitoring wizyjny

Budynek posiada system monitoringu wizyjnego, portier ma podgląd obrazu z kamer, także wejścia do budynku.

Udogodnienia

Pracownicy portierni, znajdującej się blisko wejścia głównego do budynku, służą pomocą osobom wchodzącym do budynku.

Pies asystujący

Do pomieszczeń w budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Alarmowanie o zagrożeniu

Alarmowanie o zagrożeniu w ramach systemu sygnalizacji pożaru odbywa się przy użyciu komunikatów głosowych. Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone na wypadek ewakuacji z budynku.

arrow
Facebook
YouTube