EK-03.441.1.2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich szkół

W związku z realizacją w roku 2019 Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”, przyjętego uchwałą nr LXXXI/1968/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. uprzejmie informuję, że w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 na dofinansowanie wyjazdów w ramach ww. programu zaplanowano 50 000 zł.

Szczegółowe zasady dofinansowania znajdują się w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3657/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania wyjazdów w ramach Programu pn. „Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół”. W oparciu o punktu 3 Regulaminu określam kwotę dofinansowania na ucznia i opiekuna w roku 2019 na poziomie 150 zł.

Nadmieniam, że zgodnie z punktem 8 Regulaminu wnioski zgłaszające wyjazd w roku 2019 dyrektorzy szkół ubiegający się o dofinansowanie w ramach ww. programu powinni składać od 1 marca br.

Przypominam, że w związku z zakończeniem funkcjonowania gimnazjów i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie wyjazdy, w których będą uczestniczyć uczniowie szkół tego typu powinny być zaplanowane, zrealizowane i rozliczone do końca czerwca 2019 r.

Z poważaniem,

Ewa Całus