W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się II Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Organizatorem zawodów jest Instytut Badań Literackich PAN działający na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wszystkie informacje szczegółowe można znaleźć na stronie internetowej http://olijpsp.pl/.

 

 

Tematy i lektury na szkolny etap zawodów polonistycznych