Niebanalnie o giełdzie

Fundacja GPW zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne (Podstawy Przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie, Geografia, Historia, Matematyka) do udziału w nowym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Niebanalnie o giełdzie”.

Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Komisja Nadzoru Finansowego a także ośrodki akademickie, w których realizowane będą lokalne szkolenia.

Uczestnictwo w projekcie „Niebanalnie o giełdzie” to:

  • Rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym
  • Zdobycie wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach nauczania i narzędziach edukacyjnych
  • Tworzenie własnych narzędzi do prowadzenia lekcji
  • Wymiana doświadczeń z wykładowcami i nauczycielami
  • Materiały dydaktyczne dla nauczycieli (podręcznik „Niebanalnie o giełdzie”) oraz dla klas (gry edukacyjne)
  • Możliwość wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji i zdobycia atrakcyjnych nagród
  • Dostęp do materiałów edukacyjnych on-line – filmu edukacyjnego i scenariuszy lekcji

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” to 4 rodzaje działań:

LOKALNE SZKOLENIA

W roku szkolnym 2018/2019 w wybranych miastach zostanie zorganizowanych 10 edycji szkolenia. Każde szkolenie zawierać będzie 3 wykłady merytoryczne („Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę”, „Funkcjonowanie GPW”, „Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe”) oraz warsztat metodyczny „Jak efektywnie uczyć ekonomii?”.
Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci.
Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały edukacyjne (podręczniki, gry edukacyjne), a także sami stworzą nowe narzędzia dydaktyczne.

Harmonogram szkoleń w roku szkolnym 2018/2019:

12-13 stycznia – Warszawa (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
1-2 lutego – Katowice (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
2-3 lutego – Kraków (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
2-3 marca – Warszawa (GPW)
29-30 marca – Wrocław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
30-31 marca – Łódź (Uniwersytet Łódzki)
6-7 kwietnia – Poznań (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
27-28 kwietnia – Lublin (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
24-25 maja – Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
25-26 maja – Gdańsk (Politechnika Gdańska)

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne odbędzie się w czerwcu 2019 r. w siedzibie GPW w Warszawie. Uczestnicy konferencji wezmą udział w wykładach i/lub warsztatach na temat rynku kapitałowego, zapoznają się z raportem podsumowującym projekt, rozstrzygnięty zostanie wówczas także konkurs na scenariusz lekcji.

KONKURS NA SCENARIUSZ LEKCJI

Fundacja GPW zaprasza do udziału w konkursie dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne na scenariusz lekcji na temat rynku kapitałowego i inwestowania realizowany w ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”.

Konkurs dla nauczycieli na najciekawszy autorski scenariusz lekcji o rynku kapitałowym towarzyszy projektowi i będzie trwał od 20 lutego do 12 maja 2019 roku.
Autorzy 7 najlepszych scenariuszy otrzymają nagrody pieniężne, a ich scenariusze zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie https://wizytyszkolnegpw.pl/nog-konkurs

 

Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na ogólnopolskiej konferencji
w czerwcu 2019 r.
 na Sali Notowań GPW. 

 

 

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

W ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie” powstaną materiały edukacyjne (film edukacyjny oraz scenariusze lekcji o rynku kapitałowym), które będzie można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej projektu.

Udział we wszystkich elementach projektu jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz zapisów na szkolenia można znaleźć na stronie: http://wizytyszkolnegpw.pl