Na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego realizujemy Projekt pt. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”.

Przedsięwzięcie jest formą przygotowania do reformy oświatowej wprowadzonej nowelizacją ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r, Dz. U. 2017 poz. 59, która wejdzie w życie w kolejnym roku szkolnym 2019/2020. Kierowane jest do osób pełniących funkcję doradców zawodowych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia. Zakłada udział w 20 godzinach bezpłatnego szkolenia, odbywającego się w formie weekendowego zjazdu.

Więcej informacji dot. Projektu:
▪️ Więcej informacji o projekcie znajduje się na naszej na stronie internetowej: https://projekty.syntea.pl/doradztwo
▪️ Link do rejestracji dla uczestników projektu znajduje się tu: https://projekty.syntea.pl/rozwijanie-kompetencji-kadry-dydaktycznej/rejestracja-do-projektu/
▪️ Relacja wideo ze szkolenia w Świlczy: https://www.facebook.com/watch/?v=732249613961241
▪️ Relacja wideo ze szkolenia w Lublinie: https://www.facebook.com/watch/?v=546171575960543
▪️ Nasz fanpage na Facebook:https://www.facebook.com/szkoleniazdoradztwa.edukacyjnozawodowego
▪️ Nasz profil na Instagramie: https://www.instagram.com/syntea_szkoleniadoradztwo/?hl=pl (@syntea_szkoleniadoradztwo)

Kontakt do zespołu projektowego:

▪️ Koordynator Projektu:
Anna Zmysłowska
797 586 435
anna.zmyslowska@syntea.pl

▪️ Ludmiła Niedźwiadek
Tel. 512-917-177
Ludmila.niedzwiadek@syntea.pl

▪️ Michalina Kwiatek
Tel. 511-470-277
Michalina.kwiatek@syntea.pl