Na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na terenie województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego realizujemy Projekt pt. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”.

Przedsięwzięcie jest formą przygotowania do reformy oświatowej wprowadzonej nowelizacją ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r, Dz. U. 2017 poz. 59, która wejdzie w życie w kolejnym roku szkolnym 2019/2020. Kierowane jest do osób pełniących funkcję doradców zawodowych w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia. Zakłada udział w 20 godzinach bezpłatnego szkolenia, odbywającego się w formie weekendowego zjazdu.

Kontakt:
Nina Guzek
Specjalista ds. organizacji szkoleń, Syntea S.A.

tel. + 48 797 586 435
nina.guzek@syntea.pl

Syntea S.A. www.syntea.pl
ul.
Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, tel.: +48 81 45 21 400, fax: +48 81 45 21 401