07.04.2023     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. M. Kolbego 8

07-04-2023 Nabór na wolne stanowisko obsługi: Sprzątaczka

Kraków, 25.04.2023 r.

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  

 KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:  sprzątaczka
w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23.

Miejsce pracy:  Oświęcim; MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8.

Wymiar etatu: ½ etatu/1 osoba

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Beata Saternus zam. Oświęcim

 Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.


Kraków, dn. 05.04.2023 r.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie;  30-003 Kraków, ul. Lubelska 23

Ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi:

Sprzątaczka

 Miejsce pracy: MCDN, Ośrodek w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. M. Kolbego 8

Etat: 0,5 / 1 osoba

Umowa: pierwsza umowa o pracę na czas określony

Wymagane kwalifikacje: minimum podstawowe

Zakres obowiązków:

  • Utrzymanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń;
  • Otwieranie i zamykanie budynku w tym rozbrajanie i uzbrajanie systemu alarmowego;
  • Zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach;
  • Przygotowanie sal do zajęć wg potrzeb.

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny;
  • CV;
  • Świadectwo szkolne;
  • Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
  • Świadectwa pracy.

Dokumenty należy składać do 17.04.2023 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Sprzątaczka” w sekretariacie Ośrodka w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim,
ul. M. Kolbego 8. Złożone dokumenty zostaną przekazane do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23.

 

arrow
Facebook
YouTube