15.07.2022     Nowy Sacz

15-07-2022 nabór na wolne stanowisko obsługi: Portier – 1 etat /1 osoba

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

Ogłasza nabór na wolne stanowisko obsługi: Portier – 1 etat /1 osoba

Miejsce pracy: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61,

Umowa: pierwsza umowa na czas określony

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie średnie.

Dodatkowe kwalifikacje: mile widziane doświadczenie w pracy z klientem, umiejętność komunikacji, samodzielność.

Główne obowiązki:

 1. Informowanie i kierowanie klientów do odpowiednich komórek organizacyjnych.
 2. Obsługa/przekierowywanie połączeń telefonicznych.
 3. Obserwacja monitoringu wizyjnego w zakresie bezpieczeństwa w budynku i terenu wokół budynku.
 4. Nadzór i sterowanie bramą wjazdową na teren Ośrodka.
 5. Prowadzenie książki przebiegu służby portiera.
 6. Powielanie materiałów dydaktycznych.
 7. Dostarczanie przesyłek pocztowych – wg. potrzeb.
 8. Współpraca z pozostałymi pracownikami obsługi w zakresie:
 • monitoringu korytarzy, holi, pomieszczeń WC pod względem ładu i porządku;
 • pomocy w przygotowaniu sal dydaktycznych do zajęć (odpowiednie ułożenie stolików i krzeseł, zapewnienie materiałów dydaktycznych).
 1. Praca wg opracowanego harmonogramu, otwieranie/zamykanie budynku wg harmonogramu – rozbrajanie/uzbrajanie systemu alarmowego.
 2. Utrzymywanie ładu i porządku wokół budynku – sprzątanie/odśnieżanie terenów przyległych do budynku, utrzymanie terenów zielonych wokół budynku.
 3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach obowiązków wynikających z zatrudnienia na stanowisku pracy oraz przepisów prawa.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać do dnia 29.07.2022 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Portier – MCDN Ośrodek w Nowym Sączu” w sekretariacie MCDN Ośrodka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

arrow
Facebook
YouTube