19.02.2020     MCDN ul. Lubelska 23

Informacja do ogłoszenia z dnia 20.02.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. remontów i inwestycji – 0,5 etatu w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

16.03.2020 r.

Informacja do ogłoszenia z dnia 20.02.2020 r. na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. remontów i inwestycji – 0,5 etatu w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

Pan Piotr Błachut zam. Kraków

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu  przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych, dotyczących znajomości  zagadnień niezbędnych na stanowisku ds. inspektora ds. remontów i inwestycji zdecydowała zakończyć konkurs i wybrać  Pana Piotra Błachutę, Wybrany kandydat został wysoko oceniony przez Komisję w procesie rekrutacji, bowiem posiada odpowiednie wykształcenie i zdobyte już doświadczenie zawodowe, zwłaszcza
w zakresie stosowania ustawy – prawo zamówień publicznych, co gwarantuje spełnienie oczekiwań  zawartych w ogłoszeniu.

arrow
Facebook
YouTube