23.11.2020

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia „Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynków MCDN w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.”

Kraków, dnia 23.11.2020r.

Znak sprawy:     WAO.225.18.2020

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia

Dotyczy: zamiaru zawarcia umów na:  ,,Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynków MCDN w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.”

Z uwagi na rodzaj planowanego do udzielenia zamówienia tj. świadczenia w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli:

  1. MCDN, Kraków, ul. Lubelska 23,
  2. MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1,
  3. MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30,
  4. MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61,

oraz w związku z obiektywnym brakiem możliwości skierowania zapytania ofertowego do większej liczby Wykonawców, którzy mogliby świadczyć usługi dystrybucji  energii elektrycznej na obszarze Województwa Małopolskiego, gdzie te usługi są świadczone  wyłącznie przez jedynego Wykonawcę tj. TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.0.1843)i zgodnie z  § 6 pkt. 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wprowadzonego Zarządzeniem
nr 10/2020 Dyrektora MCDN z dnia 2 marca 2020 w sprawie udzielania zamówień publicznych.

Wybór usługodawcy zostanie dokonany po przeprowadzaniu negocjacji z jednym Wykonawcą
tj. TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków.