24.05.2021

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na „Usługę rozliczenia sezonu grzewczego 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na „Usługę rozliczenia sezonu grzewczego 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów”.

Z przyczyn o obiektywnym charakterze usługa świadczona może być wyłącznie przez jednego wykonawcę:

Minol ZENNER Sp. z o.o.

Limanowskiego 179, 91-340 Łódź