Część I. Rekomendacje i Instrukcja wdrażania

Część II. Strona tytułowa – Scenariusze zajęć: Kompetencje personalne i społeczne

KPS – Scenariusz 1. Plan organizacji budowy

Zał. 1. Dokumentacja techniczna

Zał. 1. rys. 1 Rzut pomieszczenia

Zał. 1. rys. 2 Schemat

Zał. 2. Karta pracy – Lądowanie

Zał. 3. Ankieta – Autorefleksja

KPS – Scenariusz 2. Rozmowa o pracę

Zał. 1. Prezentacja – Miękkie kompetencje…

Zał. 2. Karta pracy – Ocena elementów…

Zał. 3. Prezentacja – Komunikacja…

Zał. 4. Mapa myśli….

Zał. 5. Lista pytań….

Zał. 6. Karta pracy – Analiza SWOT…

KPS – Scenariusz 3. Tworzenie kampanii reklamowej

Zał. 1. Prezentacja – Zasady uczciwej…

Zał. 2. Karta pracy – Zapotrzebowanie…

Zał. 3. Prezentacja – Techniki…

Zał. 4. Karta pracy – Opis przedmiotu..

Zał. 5. Prezentacja – Reklama…

Zał. 6. Pakiet informacji – Na czym polega…

KPS – Scenariusz 4. Negocjacja umowy

Zał. 1. Prezentacja – Komunikacja…

Zał. 2. Karta pracy – Warunki i ustępstwa…

Zał. 3. Ankieta – Aktywne słuchanie…

KPS – Scenariusz 5. Konflikt na budowie i radzenie sobie ze stresem

Zał. 1. Plansze – Metody..

Zał. 2. Ankieta – Stres…

Zał. 3. Plansze – Etapy…

Zał. 4. Karta pracy – Przyczyny…

Zał. 5. Ankieta – Sprawdź…

Część III. Strona tytułowa – Scenariusze zajęć: Język obcy zawodowy

VE – Scenario 1.

VE – Scenario 2.

VE – Scenario 3.

VE – Scenario 4.

VE – Scenario 5.

VE – Scenario 6.

Self assessment form – VE_Scenario 1-3

Self assessment form – VE_Scenario 5-6

Test 1 – VE_Scenario 1-4

Test 1 – VE_Scenario 5-6