logo cyberświadomi

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizując kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24 organizuje szereg przedsięwzięć pod nazwą „Cyberświadomi”, mających na celu wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. W ramach projektu poruszane zostaną zagadnienia bezpiecznego wykorzystywania przez uczniów i nauczycieli technologii cyfrowych i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Cele przedsięwzięcia: 

 • zainicjowanie i promocja cyklu działań MCDN „Cyberświadomi” – ogólne przedstawienie proponowanych wydarzeń,
 • zainteresowanie nauczycieli problematyką cyberbezpieczeństwa i zainspirowanie ich do współpracy i własnych działań w tym zakresie,
 • zapoznanie nauczycieli z problemem psychomanipulacji stosowanych przez twórców gier komputerowych i aplikacji internetowych w kontekście możliwości jakie stwarza wykorzystanie AI,
 • zainspirowanie nauczycieli do aktywnego i rozsądnego wykorzystania potencjału AI na lekcji oraz w działaniach prewencyjnych szkoły,
 • wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie,
 • propagowanie rozsądnego korzystania z technologii cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi sztucznej inteligencji,
 • wskazanie poprawnych metodycznie zasad wykorzystywania przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji,
 • omówienie potencjalnych zagrożeń wynikających z błędnego wykorzystania urządzeń i narzędzi cyfrowych dla rozwoju dzieci i młodzieży,
 • wypracowanie dobrych zasad wychowawczych sprzyjających kształtowaniu bezpiecznych nawyków w posługiwaniu się technologią cyfrową w domu i szkole.

Zrealizowane działania:

 • Podcasty i filmy edukacyjne poświęcone tematyce cyberbezpieczeństwa – Trailer

dla nauczycieli i rodziców:

 1. Jak sobie poradzić w cyfrowym świecie – Jan Mela – podróżnik, mówca motywacyjny i działacz społeczny
 2. Nauczyciel we współczesnym świcie…także cyfrowym – Jan Mela – podróżnik, mówca motywacyjny i działacz społeczny
 3. Patotreści – czy wiesz jak pomóc swojemu dziecku – dr Joanna Rzońca – nauczyciel doradca metodyczny MCDN
 4. Hejt w Internecie – istotny problem wychowawczy – dr Joanna Rzońca – nauczyciel doradca metodyczny MCDN
 5. Aktywność uczniów w mediach społecznościowych – dr Joanna Rzońca – nauczyciel doradca metodyczny MCDN
 6. Jak sobie radzić z cyberzagrożeniami – Wojciech Chechelski, wydział prewencji KWP w KrakowieWojciech Chechelski
 7. W co grają nasze dzieci – gry video – Wojciech Chechelski, wydział prewencji KWP w KrakowieWojciech Chechelski
 8. Media społecznościowe i relacje międzyludzkie – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – Tomasz Grzyb, psycholog społeczny
 9. Używanie mediów społecznościowych a poczucie szczęścia – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – Tomasz Grzyb, psycholog społeczny
 10. Porównywanie się do innych w sieci – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – Tomasz Grzyb, psycholog społeczny
 11. Narzędzia wpływu społecznego w grach na naszych smartfonach – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – Tomasz Grzyb, psycholog społeczny

Dla uczniów:

 1. Myśl krytycznie i bądź autentyczny – Jan Mela – podróżnik, mówca motywacyjny i działacz społeczny
 2. Patotreści – dr Joanna Rzońca – nauczyciel doradca metodyczny MCDN
 3. Media społecznościowe – dr Joanna Rzońca – nauczyciel doradca metodyczny MCDN
 4. Hejt w Internecie – dr Joanna Rzońca – nauczyciel doradca metodyczny MCDN
 5. Bądź mądrym i odpowiedzialnym graczem – Wojciech Chechelski, wydział prewencji KWP w KrakowieWojciech
 6. Cyberzagrożenia – Wojciech Chechelski, wydział prewencji KWP w Krakowie
 7. Media społecznościowe i relacje międzyludzkie – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – Tomasz Grzyb, psycholog społeczny
 8. Używanie mediów społecznościowych a poczucie szczęścia – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – Tomasz Grzyb, psycholog społeczny
 9. Porównywanie się do innych w sieci – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – Tomasz Grzyb, psycholog społeczny
 10. Narzędzia wpływu społecznego w grach na naszych smartfonach – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu – Tomasz Grzyb, psycholog społeczny

 

 

arrow
Facebook
YouTube