Najbliższe wydarzenia edukacyjne

21.09.2021
w godz. od 14:00-20:00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Diagnoza maturalna – pomoc nauczycielowi w zdobyciu informacji o wiedzy i umiejętnościach uczniów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.09.2021
w godz. od 18.30 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wychowanie Fizyczne – o bezpieczeństwie nigdy za dużo

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.09.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się stacjonarnie w MCDN, Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Balansując na krawędzi, czyli blaski i cienie lekcji wdż zdalnie i stacjonarnie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.09.2021
w godz.: 16.30 – 18.45
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Śpiew nie tylko dla tych, którzy potrafią – warsztaty metodyczne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.09.2021
w godz: 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams - każde spotkanie 2 godziny
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Metodyka nauczania muzyki w pigułce – spotkanie 1

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.09.2021
godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć: Warsztat pracy polonisty z dzieckiem mającym trudności w nauce

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.09.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: miasto Kraków, bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

WAKELET – kolekcjonowanie i udostępnianie materiałów

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
30.09.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Termin drugiego spotkania: 7.10.2021 r.
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów oraz związku i zawierające azot – powtórzenie wiadomości w kontekście nowej podstawy programowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.10.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przez aplikację MS Teams
Adresaci: Nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Dodatkowe formy rozwoju sprawności i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jako wsparcie lekcji wychowania fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów na lekcjach biologii i przyrody

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. Małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

„Wiedzy o rodzinie nigdy dosyć, czyli ABC olimpiady o rodzinie” Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych w Małopolsce

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
06.10.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w mieście Kraków oraz powiatach: bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wizer.me bez tajemnic 06.10.2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.10.2021
w godz: 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams - każde spotkanie 2 godziny
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Metodyka nauczania muzyki w pigułce – spotkanie 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr3 im. Antoniego Kocjana W Olkuszu
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Tańce integracyjne do wykorzystania na lekcjach Wychowania Fizycznego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.10.2021
w godz. od 9.00 do 12.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jesienne muzykowanie (9.10.2021)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.10.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach Kraków i powiat krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Organizacja wydarzeń szkolnych związanych z Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu 2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

ZGRANY zespół – zabawy integracyjne na lekcjach muzyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Zajęcia terenowe

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w mieście Kraków oraz powiatach: bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Bank pomysłów na innowacyjną lekcję z TIK

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.10.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Gdy Jaś staje się Janem…- na lekcjach wdż z dziećmi i młodzieżą przez blaski i cienie okresu dojrzewania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.10.2021
w godz. 16.00-19.15
Zajęcia odbywać się będą online przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – przedmioty zawodowe – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.10.2021
w godz. od 16.30 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Niepołomicach, ul. Kościuszki 23
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Wypełnianie arkuszu WOPFU i przygotowywanie IPET dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Zajęcia terenowe (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.10.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w mieście Kraków oraz powiatach: bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Canva dla początkujących

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.10.2021
w godz: 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams - każde spotkanie 2 godziny
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Metodyka nauczania muzyki w pigułce – spotkanie 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lepsza jakość nauczania- innowacje pedagogiczne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów na lekcjach biologii i przyrody (gr.II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Rozemocjonuj uczniów!- metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.10.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w mieście Kraków oraz powiatach: bocheńskim, brzeskim, krakowskim, myślenickim, wielickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lekcje z użyciem video czyli „Edpuzzle” w praktyce

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Bo przecież o dobro dziecka chodzi nam wszystkim… – nauczyciel wdż w dialogu z rodzicami

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2021
w godz. od 17.30 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Katecheza – Lekcja inna niż inne lekcje

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2021
w godz. 14.00 – 17.15
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku, ul. Piastowska 2b
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31