17.04.2019

Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla max. 16 nauczycieli z programowania z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych klocków Lego WeDo 2.0 oraz Lego Mindstorm’s EV3 na podstawie art. 138 o” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ogłoszenie/iwz

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Załączniki do iwz w wersji edytowalnej

23-04-2019

modyfikacja

26-04-2019

unieważnienie postępowania