27.03.2020

Nauka w dowolnym miejscu i czasie – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – dostępne są w sieci, aby pomóc i wesprzeć nauczycieli oraz dyrektorów w procesie uczenia w trybie zdalnym.

17 marca Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

20 marca zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

25 marca – na podstawie nowelizacji przepisów – wprowadzone zostały również nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące narzędzi i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów do wykorzystania w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W poradniku  zostały zamieszczone propozycje portali i serwisów, z których można korzystać podczas pracy zdalnej z uczniami. Są to bezpłatne materiały edukacyjne i narzędzia dostępne w Internecie. Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie uzupełniać listę na bieżąco.

Do dyspozycji nauczycieli została uruchomiona strona www.gov.pl/zdalnelekcje, gdzie dostępne są gotowe propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. Formuła „planu lekcji” z propozycjami treści na każdy dzień może być wykorzystana w trakcie zdalnego nauczania. Co ważne, wszystkie udostępnione materiały dydaktyczne są bezpłatne.

Inspiracją da nauczycieli do poprowadzenia lekcji online mogą być również proste poradniki wideo oraz narzędzia zebrane na stronie www.gov.pl. Do dyspozycji nauczycieli jest m.in. platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów.

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła również pierwszy kanał edukacyjny: https://vod.tvp.pl/. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Codziennie w godzinach 9:00-13:00 w sekcji „eSzkoła” uczniowie i nauczyciele podczas wirtualnych zajęć będą mogli znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia zawierające m.in. spotkania z ekspertami i wolontariuszami muzeum, a także ze świadkami historii.

Wsparciem w pracy może być również blog Superbelfrzy RP. To miejsce, w którym można odnaleźć rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych, kreatywne i innowacyjne metody i sposoby na realizacje zajęć do wykorzystania w procesie nauczania zdalnego oraz wykaz platform edukacyjnych pomagających w prowadzeniu lekcji przez Internet.

Zachęcamy do korzystania!

Załączniki:

2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość –  nowelizacja przepisów – komunikat MEN

Nowela 30c z 25.03.2020

Kształcenie na odległość: poradnik dla szkół

 

wróć do listy aktualności