18.04.2019

ZABAWY I EKSPERYMENTY – JAK ROZWIJAĆ KREATYWNE MYŚLENIE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM? – WARSZTATY

Nawiązując do podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, w ramach punktu 2 „ Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność
i innowacyjność uczniów”, zaproponowaliśmy w tarnowskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli szczególne zajęcia, skierowane dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Odbywają się one cyklicznie
w wybranych placówkach.

Myślenie kreatywne, wdraża dzieci do odchodzenia od szablonowego sposobu myślenia, uczy twórczego rozwiązywania problemów i rozwija myślenie badawcze a równocześnie wspiera rozwój indywidualny każdego dziecka przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej.

Myślenie kreatywne to budowanie przyszłości w oparciu o ludzi, którzy wierzą we własne możliwości, potrafią myśleć i działać twórczo.

W trakcie warsztatów uczestnicy są wynalazcami nietypowych rozwiązań, autorami eksperymentów i niezwykłych prac plastycznych. Dużą rolę przykładamy do rozwoju sensorycznego uczniów, dlatego malujemy rękami, odgrywamy kreatywne bajki, stawiamy pytania rozwijające twórcze myślenie.

Dla dzieci w tym wieku charakterystyczne jest zadawanie wielu pytań,
a ważne jest wdrażanie dzieci do poszukiwania na nie odpowiedzi. Zajęcia te sprawiają dużą radość uczestnikom, ale co ważniejsze uczą poprzez zabawę
i sprawczość uczestników.

wróć do listy aktualności