25.09.2020

100. rocznica Bitwy Warszawskiej – polskie zwycięstwo dla wolności Europy

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, włączając się w kalendarz obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zaprosiło nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do uczestnictwa w konferencji edukacyjnej pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej – polskie zwycięstwo dla wolności Europy”.

W spotkaniu, prowadzonym zdalnie, uczestniczyło około 60 nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Halina Wesołowska, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym jest wychowanie do wartości, a w szczególności rozwijanie postaw oraz przygotowanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem dr. Macieja Zakrzewskiego z Oddziału IPN w Krakowie, którego celem było wprowadzenie w tematykę wojny 1920 roku ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu spraw międzynarodowych. Prelegent przestawił m.in. sytuację Polski w chwili odzyskania niepodległości, dwie koncepcje kształtu terytorialnego Polski, przebieg ofensywy bolszewickiej, stosunki polityczne w kraju, otoczenie międzynarodowe wobec wojny polsko-bolszewickiej oraz zagadnienie wpływu wojny z 1920 roku na politykę zagraniczną Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Następnie Filip Skowron z Muzeum Narodowego w Krakowie podjął temat edukacji patriotycznej w muzeach, a Michał Masłowski, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, przybliżył zagadnienia związane z problematyką nauczania o Bitwie Warszawskiej 1920 roku oraz zaprezentował materiały edukacyjne dotyczące tego zagadnienia. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania pytań prelegentom oraz udziału w konkursie.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały edukacyjne przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Krakowie IPN. Konferencja odbyła się 24 września 2020 roku.

wróć do listy aktualności