18.02.2021

Emocjonalne problemy ucznia w aspekcie edukacji zdalnej

Przedłużająca się edukacja online daje dzieciom poczucie anonimowości, potęguje w nich poczucie bezradności, samotności, zmienia ich sposób funkcjonowania w roli ucznia.

Zmieniająca się rzeczywistość, w tym trwający od roku stan epidemii wymusiły konieczność zmiany tradycyjnej edukacji stacjonarnej na edukację zdalną przy użyciu narzędzi technologii informacyjnej, które dotychczas nie były aż tak powszechnie stosowane. Wynikające z tego trudności mają swoje odzwierciedlenia w emocjach i zrachowaniach uczniów.

Już 9 marca zapraszamy do udziału w konferencji online pt. „Emocjonalne problemy ucznia w aspekcie edukacji zdalnej”. Konferencję poprowadzą znane w dziedzinie ekspertki: dr Justyna Kaczmarczyk oraz Dorota Krzywicka. Zwrócą one uwagę na organizację edukacji zdalnej, uwrażliwią na sygnały płynące od uczniów oraz wskażą, jakie środki profilaktyczne i zaradcze powinny zostać podjęte podczas pracy z uczniami. W trakcie spotkania będzie również okazja do dyskusji, jak zadbać o zdrowie psychiczne i emocje uczniów w czasie pandemii.

wróć do listy aktualności