16.11.2020

e-Wychowanie Fizyczne

Realizacja zajęć z wychowania fizycznego w trybie edukacji zdalnej rodzi wiele trudności, dlatego Małopolskie Centrum Doskonalenia podejmuje działania wspierające nauczycieli w skutecznej realizacji zajęć WF na odległość.

Wśród tych działań jest porozumienie o współpracy podpisane przez MCDN z platformą e-wychowanie fizyczne. W spotkaniu inicjującym wspólne działania wzięli udział: Łukasz Cieślik – dyrektor MCDN, Robert Drak – prezes Zarządu firmy Ancon oraz Tomasz Dudek – reprezentujący nauczycieli doradców metodycznych.

Platforma e-wychowanie fizyczne działa bezpłatnie pod patronatem honorowym Ministerstwa Sportu. Dzięki porozumieniu, będziemy mogli wspierać nauczycieli wychowania fizycznego korzystając z dostępu do darmowych propozycji lekcji WF, które zostały przygotowane w oparciu o treści podstawy programowej – wyjaśnia Łukasz Cieślik.

Stale powiększająca się baza lekcji i zadań domowych, przedstawiona w atrakcyjnej formie video, zawiera zajęcia prowadzone i konsultowane z wykwalifikowanymi trenerami, w tym także z doradcami metodycznymi zatrudnionymi w MCDN. Wsparcie nauczycieli planowane jest poprzez spotkania, warsztaty, szkolenia oraz konferencje.

Już 19 listopada odbędą się bezpłatne warsztaty: e-WF – warsztaty z platformą e-Wychowanie Fizyczne, mające na celu wsparcie realizacji wychowania fizycznego skierowane do nauczycieli WF szkół ponadpodstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego. Spotkanie odbędzie się zdalnie przy pomocy aplikacji MS TEAMS.

https://mcdn.edu.pl/krakow/e-wf-warsztaty-z-platforma-e-wychowanie-fizyczne-wspierajace-realizacje-wychowania-fizycznego-w-formie-stacjonarnej-i-zdalnej/

Galeria

wróć do listy aktualności