Najbliższe wydarzenia edukacyjne

15.10.2021
Pierwsze spotkanie: 4 lutego 2022 r
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Kurs kwalifikacyjny

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2021
Termin I. spotkania planowany na 14 stycznia 2022 r. (piątek); godz. 16.00
Zajęcia odbywać będą się do stycznia do października 2022
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Kurs kwalifikacyjny

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa II – 2021/2022

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.12.2021
w godz. od 9.30 do 11.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Katecheta wobec trudnych pytań uczniów gr. 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
06.12.2021
w godz. od 15.30 do 17.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
06.12.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zajęcia terenowe i geoturystyka na lekcjach geografii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: dyrektorzy szkół oraz osoby protokołujące zebrania rady pedagogicznej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Rada Pedagogiczna – protokołowanie zebrań rady pedagogicznej – Akademia Zarządzania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2021
ZMIANA TERMINU z 8.11.2021 na 7.12.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem szkolenia
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

Myślenie wizualne. Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów – wykorzystanie prostych rysunków w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2021
w godz. od 16.30 do 19.45
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Zajęcia odbywać się będą w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni, Plac Generała Okulickiego 2
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2021
w godz. 15.30 – 18.40
Konferencja odbywać się zdalnie online
Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Matematyka w potrzebie – konferencja

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Qesty, gry terenowe, miejskie i inne, czyli aktywny i ciekawy WF w terenie

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2021
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów realizujących kształcenie zawodowe

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2021
w godz. od 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Ocenianie na wychowaniu fizycznym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2021
w godz. 16:15-18.30
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Twórz świetne materiały wizualne w Canvie! Warsztaty dla początkujących

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Konferencja odbywać się zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Narzędziownik polonisty czyli nowa matura praktycznie – grupa II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2021
w godz. od 16.00-19.00
Konferencja odbywać się zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

Stan wojenny w Polsce – spojrzenie po latach

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2021
w godz. 17.00-18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie liceów oraz techników województwa małopolskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty, oferta specjalna

Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym. Perspektywa 2022.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.12.2021
w godz. 17.00-19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Nauczycielski work-life balance – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2021
w godz.: 15:30-18:45
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą online
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F34 Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

KNOW HOW – organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblach: szkolnym, gminnym, powiatowym/wojewódzkim

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2021
w godz. 16.00-19:00
Konferencja odbywać się zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
konferencja

„AŻ czy TYLKO?” – doceniać czy oceniać? – oto jest pytanie. O trudnej sztuce wynajdywania i podkreślania tego co w uczniu dobre, piękne i wartościowe

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2021
w godz. od 16.45 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

ZGRANY zespół – zabawy integracyjne na lekcjach muzyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jasiu, który staje się Janem. Dylematów i znaków zapytania Jasia ciąg dalszy – na lekcjach WdŻ z dziećmi i młodzieżą w podróży ku dorosłości

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2021
w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Zumba i Tabata czyli fitness dla dziewcząt oraz dla chłopców

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Konferencja odbywać się zdalnie przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Narzędziownik polonisty czyli nowa matura praktycznie – grupa III

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2021
w godz. 16:15-18:30
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Twórz świetne materiały wizualne w Canvie! Warsztaty dla średniozaawansowanych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Obserwacje i doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody – grupa II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.12.2021
w godz. od 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, gmina Wielka Wieś, ul. Krakowska 172, sala gimnastyczna
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Lekka atletyka przykładem zajęć wychowania fizycznego na ten czas – część V

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.12.2021
w godz. od 16.00 do 19.15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój mowy w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.12.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, ul. Mirtowa 2, 30-698 Kraków
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Obserwacje i doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody – grupa III

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.12.2021
w godz. od 14.00 do 17.15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Zajęcia odbywać się będą w Samorządowym Przedszkolu w Lubniu, Lubień 885
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy!

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.12.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Edukacja zdrowotna – jak aktualizować przekazywane treści w sytuacji pandemii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.01.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 10.01.2022
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F54 Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.01.2022
w godz.: 15:00-19:45
Termin II spotkania: 08.01.2022 r.
Adresaci: nauczyciele informatyki II i III etapu edukacyjnego rozpoczynający pracę z językiem Python
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F47 Uczymy się programować w języku Python

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.01.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin II spotkania: 10.01.2022 r.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F43 Wykorzystanie TIK w szkolnym doradztwie zawodowym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.01.2022
w godz.: 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani pedagodzy
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty online – cykl czterech spotkań online

F38 Plastyczny live – upominkowy kiermasz dla babci i dziadka

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.01.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F10 Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno‑ruchowe w edukacji dziecka (gr. II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.01.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele historii, przedmiotów humanistycznych oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F26 Kształtowanie kompetencji narracyjnych na etapie szkoły podstawowej w edukacji historycznej i nie tylko

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.01.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F62 W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.01.2022
w godz. 10:00-13:00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tworzeniem własnego programu lub działania innowacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
seminarium

Własny program lub innowacja – to łatwiejsze, niż myślisz – oferta specjalna (gr. III)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
01.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F6 Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 9.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F28 Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 8.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F75 Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 14.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele informatyki wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F46 Budowanie i realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.02.2022
w godz.: 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
cykl czterech warsztatów online po 2 godziny

F11 Eksperymentowanie na ekranie – spotkanie 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 19 lutego 2022, w godz. 9:00-13:30
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

Jestem uważny – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F66 „I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
warsztaty

F67 Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30